Dyktando Włocławskie dla Dzieci

Do tradycji należy organizowanie od wielu lat przez Kujawską Szkołę Wyższą we Włocławku (dawną WSHE) Dyktanda Włocławskiego adresowanego do osób dorosłych oraz młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z miasta i regionu. W 2016 roku podjęliśmy się również organizacji Dyktanda Włocławskiego dla Dzieci, które objął swoim patronatem Prezydent Miasta Włocławek dr Marek Wojtkowski. Zadanie to powierzone zostało Fundacji na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, w ramach II edycji Uniwersytetu

Otwartego VLADISLAWIA pn. Nauka i wiedza przełamują bariery. Dyktando przygotował i poprowadził znany regionalista i  miłośnik mowy polskiej, kierownik Studium Języka Polskiego i Kultury Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku dr Adam Wróbel, prof. nzw. KSW.
W Dyktandzie Włocławskim dla Dzieci udział wzięli uczniowie z włocławskich szkół podstawowych, w dwóch grupach wiekowych: klasy I – III i klasy IV-VI.

Laureaci Dyktanda Włocławskiego dla Dzieci

Grupa wiekowa – klasy I – III

  • I miejsce – Magdalena Karwat z Zespołu Szkół Muzycznych we Włocławku
  • II miejsce – Marika Górczyńska ze Szkoły Podstawowej nr 10 we Włocławku
  • III miejsce – Barbara Jaźwiecka z Zespołu Szkół Muzycznych we Włocławku
  • Wyróżnienie – Izabela Czerwińska ze Szkoły Podstawowej nr 10 we Włocławku
  • Wyróżnienie – Daniel Jabłoński z Zespołu Szkół Muzycznych we Włocławku

Grupa wiekowa – klasy IV-VI

  • I miejsce – Jan Zielaskiewicz – Zespół Szkół nr 8 we Włocławku
  • II miejsce – Adam Stanowski – Zespół Szkół Muzycznych we Włocławku
  • III miejsce – Bartosz Hnatowicz – Szkoła Podstawowa nr 12 we Włocławku
  • Wyróżnienie – Julia Osińska – Szkoła Podstawowa nr 7 we Włocławku
  • Wyróżnienie – Kacper Kaznowski – Szkoła Podstawowa nr 20 we Włocławku

Wszystkich laureatom i uczestnikom Dyktanda Włocławskiego serdecznie gratulujemy. Podziękowania składamy również nauczycielom za przygotowanie dzieci do zmagań w konkursie.

Dyktando Włocławskie dla Dzieci realizowane było w ramach projektu II edycja Uniwersytetu Otwartego dla dzieci i młodzieży pt. Nauka i wiedza przełamują bariery, realizowanego w ramach zadania publicznego współfinansowanego przez Gminę Miast Włocławek. Dyktando zorganizowała i przeprowadziła Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia”

Zapraszamy do obejrzenia galerii z Dyktanda Włocławskiego dla Dzieci 2 edycji Uniwersytetu Otwartego Vladislawia


Galerie powiązane:

Dotyczy projektu:

No items found