Fundacja „Vladislawia” na rzecz rozwoju lokalnego

Fundacja „Vladislawia” włączyła się w prace na rzecz utworzenia stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania dla miasta Włocławka. Nasi przedstawiciele działają w grupie przygotowującej strategię LGD Włocławek.

LGD będzie mogła korzystać ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020, w której realizowana będzie metoda rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS). Celem LGD jest pobudzenie aktywności społecznej szczególnie w kontekście podejmowania spectrum działań na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, walki z ubóstwem i wszelkiego rodzaju dyskryminacją.


Galerie powiązane:

Dotyczy projektu:

No items found