Kolejny grant dla Fundacji na Rzecz Rozwoju KSW we Włocławku „Vladislawia”

W dniu 28 listopada 2016 roku Fundacja ANWIL dla Włocławka ogłosiła wyniki konkursu grantowego „Uczę się z Anwil”, którego celem jest popularyzacja nauki przedmiotów ścisłych wśród dzieci i młodzieży. W gronie beneficjentów konkursu grantowego znalazła się Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia”, która w partnerstwie z Kujawską Szkołą Wyższą przygotowała Program Badawczy „Młodzi włocławianie dla nauki – nauka dla środowiska”.

Projekt adresowany jest do uczniów z wszystkich włocławskich szkół ponadgimnazjalnych. Celem Projektu z jednej strony jest popularyzacja takich nauk ścisłych jak matematyka, fizyka i chemia poprzez nowatorskie formy ich prezentacji, z drugiej zaś – uświadomienie młodych ludziom, że nauka ma wymiar praktyczny i powinna służyć dobru wspólnemu jakim np. jest ochrona środowiska. Projekt realizowany będzie od listopada 2016 roku do maja 2017 roku.
Program Badawczy będzie zawierał nowe technologie informacyjne, ćwiczenia oraz eksperymenty w laboratorium chemicznym, fizycznym i w pracowni matematycznej, warsztaty psychologiczne z zakresu tzw. technik komunikacji interpersonalnej pomocnej przy budowaniu zespołów. Zespoły badawcze będą pracowały nad konkretnym problemem badawczym.


Galerie powiązane:

Dotyczy projektu:

No items found