Nasza Fundacja z certyfikatem „Organizacja Sprawdzona”

Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” otrzymała certyfikat ORGANIZACJA SPRAWDZONA, który został przyznany przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych.

Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” otrzymała certyfikat ORGANIZACJA SPRAWDZONA, który został przyznany przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych.

Spośród 25 zgłoszonych w 2017 roku organizacji pozarządowych z województwa kujawsko-pomorskiego Kapituła Certyfikatu przyznała w tegorocznej edycji 6 certyfikatów. W tym gronie znalazła się nasza Fundacja „Vladislawia”. W dniu 5 grudnia podczas konferencji dla organizacji pozarządowych zostały ogłoszone wyniki oraz wręczone statuetki i certyfikaty. Certyfikat odebrały: Prezes Zarządu Fundacji Monika Jabłońska, Członek Zarządu Fundacji Halina Bugajska i Księgowy Fundacji Małgorzata Mirecka.

Informacja o Certyfikacie ORGNIZACJA SPRAWDZONA

Źródło: http://www.federacja-ngo.pl/organizacja-sprawdzona
Certyfikat „Organizacja sprawdzona” to pomysł Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych na wyróżnianie tych stowarzyszeń i fundacji z regionu, które prowadzą profesjonalną działalność pozarządową, a także zachęcają do niej innych i angażują się na rzecz III sektora. To pierwsza taka inicjatywa w województwie, a nawet w kraju. Certyfikat jest przyznawany przez Kapitułę powołaną przez Federację, w skład której wchodzą przedstawiciele sektora pozarządowego oraz publicznego i biznesu.

Otrzymanie wyróżnienia jest warunkowane spełnianiem przez organizacje konkretnych standardów związanych z zarządzaniem, transparentnością i jakością podejmowanych działań oraz współpracy z otoczeniem. Spełnianie tych standardów jest weryfikowane przez Kapitułę podczas indywidualnych spotkań z aplikującymi podmiotami. Podczas spotkań podejmowane są różnorodne kwestie – od tego jak organizacja współpracuje z wolontariuszami, przez pytania o to czy sama dokonuje oceny swoich działań i wyciąga z niej wnioski, aż po aktywność w dyskusjach publicznych.
Pomysł wyszukiwania i wyróżniania organizacji pozarządowych z naszego regionu wziął się z chęci promowania tego co wartościowe w działalności społecznej, a przed wszystkim godne poparcia i naśladowania. Wyróżnienie „Organizacja sprawdzona” jest dla organizacji tym cenniejsze, że przyznane zostało przez inne organizacje.


Galerie powiązane:

Dotyczy projektu:

No items found