Posiedzenie władz Fundacji „Vladislawia”

W dniu 24 września 2015 roku odbyło się posiedzenie władz Fundacji na Rzecz Rozwoju WSHE we Włocławku „Vladislawia”. W spotkaniu udział wzięli: Rada Fundacji oraz Zarząd Fundacji. Posiedzenie prowadził Przewodniczący Rady Fundacji prof. nadzw. dr hab. Stanisław Kunikowski.

Spotkanie przebiegało wg następującego porządku:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Informacja o bieżących działaniach Fundacji – projekty realizowane i podjęte inne działania w roku bieżącym.
  3. Podjęcie Uchwały Rady Fundacji w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Fundacji za rok 2014.
  4. Podjęcie Uchwały Rady Fundacji w sprawie zmian w statucie Fundacji.
  5. Podjęcie Uchwały Rady Fundacji w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Fundacji.
  6. Podjęcie Uchwały Rady Fundacji w sprawie dokonania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczących uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego.
  7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  8. Zakończenie posiedzenia.

Galerie powiązane:

Dotyczy projektu:

No items found