Projekt profilaktyczny „Pamiętaj o zdrowiu – unikaj nałogu”

Fundacja „Vladislawia” w partnerstwie z Wydziałem Nauk Pedagogicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku realizuje w roku akademickim 2016/2017 zadanie powierzone przez Gminę Miasto Włocławek w formie Projektu profilaktycznego „Pamiętaj o zdrowiu- unikaj nałogu”.

Odbiorcami działań są dzieci i młodzież z 3 szkół podstawowych oraz 3 gimnazjów
z terenu miasta Włocławek, jak również ich rodzice. Zadania realizowane są w następujących placówkach:

  • Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 we Włocławku, w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa Nr 5 Integracyjna oraz Gimnazjum Nr 5 Integracyjne,
  • Zespół Szkół Nr 9 we Włocławku obejmujący Szkołę Podstawową Nr 22 oraz Gimnazjum Nr 3,
  • Gimnazjum Akademickie przy Zespole Szkół Akademickich we Włocławku,
  • Szkoła Podstawowa Nr 20 we Włocławku.

Za główne cele projektu przyjęto:

  • zwiększenie wiedzy odbiorców z zakresu substancji psychoaktywnych, ich rodzajów, mechanizmów oddziaływania i wielowymiarowych konsekwencji;
  • wyposażenie młodych ludzi w niezbędne umiejętności psychospołeczne.

Projekt obejmuje warsztaty profilaktyczne dostarczające informacji z zakres substancji szkodliwych dla zdrowia, rozwijające umiejętności intra- i interpersonalne m.in. z zakresu rozpoznawania własnych emocji, radzenia sobie ze stresem, asertywności oraz propagujące zdrowy styl życia. Ponadto zaplanowane zostały porady i konsultacje specjalistyczne (psychologiczne) dla rodziców uczniów.

Wśród realizatorów projektu są zarówno pracownicy naukowo- dydaktyczni Wydziału Nauk Pedagogicznych, jak i specjaliści reprezentujący placówki i instytucje współpracujące z Wydziałem oraz Uczelnią.

Projekt realizowany będzie do dnia 20 grudnia 2016 r.


Galerie powiązane: