Szkolimy się

Przedstawiciele Zarządu Fundacji wzięli udział w bezpłatnym szkoleniu pt. „Ramy prawne i specyfika działania organizacji non-profit”,

które odbyło się w dniu 7 listopada 2013 roku. Organizatorem szkolenia było Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej w Toruniu.


Galerie powiązane:

Dotyczy projektu:

No items found