Video – Wpływ pandemii na relacje międzyludzkie – mgr Artur Kaczmarczyk