Aktywny Senior, Zdrowy Senior – Deklaracja uczestnictwa w projekcie