Kreatywna przystań

Projekt grantowy „Kreatywna Przystań” umowa nr 21/5/G/2021 realizowany jest przez Fundację na Rzecz Rozwoju KSW Vladislawia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 – 2023 Stowarzyszenia LGD Miasto Włocławek, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020

Moduł I – Psychologiczno- Społeczny

 • Grupowe warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych – 20 h

Moduł II–  Edukacyjno- Kreatywno- Zdrowotne 

 • Warsztaty dietetyczne – 60 h
 • Eko-Kosmetyka – 20 h
 • Betonowe warsztaty twórcze – 45 h
 • Warsztaty florystyczne – terapia przez zakładanie zieleńców – 20 h
 • Warsztaty „Szydełkowe wariacje sznurkiem”- 20 h
 • Warsztaty „Obrazy mchem malowane” – 30 h
 • Warsztaty „Szycie- sznurkiem wyplatane” – 20 h

Moduł III  Integracyjny – działania o charakterze środowiskowym.

 • „Śniadanie na trawie”- spotkanie integracyjne dla społeczności lokalnej- 1
 • „Piknik rodzinny” na zakończenie projektu spotkanie integracyjne dla społeczności lokalnej

Dofinansowanie projektu wynosi:

50.000,00 zł

Nabór osób do projektu

prowadzony będzie od 01 grudnia do 23 grudnia 2021r.

 • Biuro Projektu, Żabia 12 a w godzinach: 15.00 – 18.00 od poniedziałku do piątku Kontakt: 793 300 185; e-mail: fundacjavladislawia@gmail.com