Kreatywne Wakacje 5 – Oświadczenie uczestnika, zgoda na przetwarzanie danych osobowych