Razem dla Młodych

INFORMACJA PODSTAWOWA Fundacja na Rzecz Rozwoju WSHE we Włocławku „Vladislawia” realizuje projekt pn. RAZEM DLA MŁODYCH w ramach zadania publicznego pt. Organizowanie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym, w tym m.in. zajęć sportowych i rekreacyjnych, kulturalnych, rozwijających zainteresowania itp. Zadanie publiczne wspierane jest przez Gminę Miasto Włocławek. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU Projekt RAZEM DLA […]

INFORMACJA PODSTAWOWA

Fundacja na Rzecz Rozwoju WSHE we Włocławku „Vladislawia” realizuje projekt pn. RAZEM DLA MŁODYCH w ramach zadania publicznego pt. Organizowanie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym, w tym m.in. zajęć sportowych i rekreacyjnych, kulturalnych, rozwijających zainteresowania itp. Zadanie publiczne wspierane jest przez Gminę Miasto Włocławek.

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

Projekt RAZEM DLA MŁODYCH to cykl warsztatów rozwijających umiejętności interpersonalne i sprawność fizyczną wśród młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej z włocławskich szkół. Zajęcia mają charakter interdyscyplinarny i różnorodny, rozwijający talenty społeczne i przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu oraz zagrożeniom patologiom. W projekcie udział wezmą uczniowie z 3 włocławskich gimnazjów i 3 włocławskich szkół ponadgimnazjalnych.

ZAKŁADANE REZULTATY PROJEKTU

 1. Zdobycie umiejętności interpersonalnych
 2. Zdobycie wiedzy na temat świadomego funkcjonowania i radzenia sobie ze stresem
 3. Poprawa kondycji fizycznej.
 4. Zbudowanie więzi społecznych między uczestnikami.
 5. Wzrost poczucia własnej wartości
 6. Nauka tolerancji, współpracy i współdziałania

 

CZAS TRWANIA PROJEKTU

01 maja 2015 roku – 20 listopada 2015 roku

SZKOŁY OBJĘE PROJEKTEM

Zgodnie za założeniami programowymi w Projekcie biorą udział 3 włocławskie gimnazja i 3 włocławskie szkoły ponadgimnazjalne
W czerwcu 2015 roku Projekt jest realizowany w:

 • Gimnazjum Zespołu Szkół Akademickich we Włocławku
 • Gimnazjum nr 5 Integracyjnym w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 we Włocławku
 • Gimnazjum nr 2 we Włocławku

We wrześniu i październiku 2015 roku realizowany będzie w 3 wybranych włocławskich szkołach ponadgimnazjalnych.

ZAJĘCIA PROWADZONE W RAMACH PROJEKTU

 • Radzenie sobie ze stresem i trudnymi emocjami
 • Jak być asertywnym?
 • Komunikacja interpersonalna – droga ku porozumieniu
 • Dylematy ludzi młodych
 • Zajęcia Krav Maga

KOORDYNATOR PROJEKTU

mgr Ilona Wilińska,

e-mail: ilona.wilinska@ksw.wloclawek.pl, tel. 660 722 691