3 Dyktando Włocławskie – Karta zgłoszenia udziału – klasy I-III