4 Dyktando Włocławskie – Karta zgłoszenia udziału – klasy VII-VIII