Angielski dla Seniorów

Fundacja otrzymała dofinansowanie w konkursie projektu „Inicjuj z FIO” ze Stowarzyszenie Kujawsko – Pomorskiego Ośrodka Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK jako umowa trójstronna: Operator-Lider-Opiekun.


INFORMACJA PODSTAWOWA

Fundacja otrzymała dofinansowanie w konkursie projektu „Inicjuj z FIO” ze Stowarzyszenie Kujawsko – Pomorskiego Ośrodka Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK jako umowa trójstronna: Operator-Lider-Opiekun.

 

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

Fundacja była opiekunem projektu pn. „Angielski dla Seniorów” przygotowanym i realizowanym przez grupę nieformalną Seniorów skupionych we włocławskim oddziale Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W ramach projektu przeprowadzone zostały zajęcia z języka angielskiego prowadzone przez lektora tegoż języka oraz spotkania z młodzieżą Zespołu Szkół Akademickich na temat potrzeby i korzyści płynących z nauki języka obcego.

 

CZAS TRWANIA PROJEKTU

06 kwietnia 2016 r. – 15 października 2016 r.

ADRESACI

250 seniorów oraz młodzież Zespołu Szkół Akademickich.

 

KOORDYNATOR PROJEKTU

Zofia Stryjak, tel. 509 495 204