Klub Młodzieżowy „Klub Odkrywców”

Projekt grantowy „Klub Odkrywców” umowa nr 29/4/G/2021 realizowany jest przez Fundację na Rzecz Rozwoju KSW Vladislawia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 – 2023 Stowarzyszenia LGD Miasto Włocławek, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020


Projekt obejmuje działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczaniem społecznym w zakresie rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in. rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy). W ramach projektu przewidziano:

Projekt obejmuje następujące formy wsparcia w czterech modułach:

Moduł I Psychologiczno – Społeczny

 • Grupowe warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych – 20 godz.
 • Zajęcia z trenerem personalnym – 28 godz.

Moduł II Kreatywna integracja

 • Warsztaty twórcze składające się z różnych modułów w blokach tematycznych – 24
 • Warsztaty dietetyczne „Eko-Zdrowie” – 20 h

Moduł III Edukacyjno- Zdrowotne

 • Zajęcia matematyczne pn. „Matematyczny zakątek” oraz „Matematyka wspinaczkowa” – 20 godz.
 • Indywidualne wsparcie z matematyki – 32 godz.
 • Warsztaty dietetyczne „Eko-Zdrowie” – 32 godz.
 • Kreatywne warsztaty twórcze – 64 godz.

Moduł IV  Integracyjne działania o charakterze środowiskowym

 • „Piknik integracyjny – Zajączek” – 6 h
 • „Piknik Rodzinny”- 6 h

 

Dofinansowanie projektu wynosi:

50.000,00 zł

Nabór osób do projektu

prowadzony będzie od 06 do 23  grudnia 2021r.

 • Biuro Projektu, Żabia 12 a w godzinach: 15.00 – 18.00 od poniedziałku do piątku
 • Kontakt: 793 300 185; e-mail: fundacjavladislawia@gmail.com

Galerie: