Kreatywne wakacje – Edycja 2 – 2016

KREATYWNE WAKACJE to zajęcia o tematyce związanej z kształtowaniem umiejętności komunikacyjnych, poznawczych pozwalających dzieci i młodzieży na aktywne spędzenie czasu wolnego podczas wakacji. Zajęcia miały charakter interdyscyplinarny, rozwijający wiele umiejętności młodego człowieka. Przeciwdziałały nudzie i destrukcyjnemu spędzaniu czasu wolnego tylko przed ekranem komputera lub/i telewizora. Dla uczestników przewidziano również liczne konkursy z nagrodami. W każdym warsztacie udział brała grupa składająca się z 15 osób.


INFORMACJA PODSTAWOWA

Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” realizowała projekt pn. KREATYWNE WAKACJE w ramach zadania publicznego pt. Prowadzenie działań profilaktycznych poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym. Zadanie publiczne współfinansowane było przez Gminę Miasto Włocławek.

 

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

KREATYWNE WAKACJE to zajęcia o tematyce związanej z kształtowaniem umiejętności komunikacyjnych, poznawczych pozwalających dzieci i młodzieży na aktywne spędzenie czasu wolnego podczas wakacji. Zajęcia miały charakter interdyscyplinarny, rozwijający wiele umiejętności młodego człowieka. Przeciwdziałały nudzie i destrukcyjnemu spędzaniu czasu wolnego tylko przed ekranem komputera lub/i telewizora. Dla uczestników przewidziano również liczne konkursy z nagrodami. W każdym warsztacie udział brała grupa składająca się z 15 osób.

 

ZAKŁADANE REZULTATY PROJEKTU

 1. Zdobycie umiejętności interpersonalnych
 2. Zdobycie wiedzy na temat świadomego funkcjonowania i radzenia sobie ze stresem
 3. Poprawa kondycji fizycznej
 4. Zbudowanie więzi społecznych między uczestnikami
 5. Wzrost poczucia własnej wartości
 6. Nauka tolerancji, współpracy i współdziałania
 7. Zdobycie wiedzy na temat różnorodnych form spędzania wolnego czasu
 8.  Rozbudzenie potrzeb aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu
 9. Zdobycie umiejętności dostrzegania walorów przyrody
 10. Wyrażanie emocji poprzez taniec i ruch

 

CZAS TRWANIA PROJEKTU

01 czerwca 2016 roku – 14 września 2016 roku

 

ADRESACI

KREATYWNE WAKACJE adresowane były do dzieci w wieku szkoły podstawowej i do młodzieży w wieku gimnazjalnym z terenu Włocławka.

 

ZAJĘCIA PROWADZONE W RAMACH PROJEKTU

 • Warsztaty plastyczne
 • Letnia łąka pełna kwiatów – warsztaty florystyczne
 • Smacznie, zdrowo, kolorowo – warsztaty cukiernicze
 • Muzyka dla smyka – zajęcia taneczne
 • Śladami Janusza Korczaka – warsztaty plastyczno-literackie
 • Wakacje w ruchu – zajęcia sportowe
 • Razem skuteczniej – o potrzebie współpracy
 • Trening integrujący
 • Parkowe ABC
 • Skrzydlaci przyjaciele czyli ptasie warsztaty

 

KOORDYNATOR PROJEKTU

mgr Ilona Wilińska, e-mail: ilona.wilinska@ksw.wloclawek.pl, tel. 660 722 691