Kształtowanie Zdrowego Stylu Życia w Wieku Senioralnym – Forum Seniorów – Edycja 1

Fundacja na Rzecz Rozwoju Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku „Vladislawia” realizowała projekt pn. Festyn Kształtowanie Zdrowego Stylu Życia w Wieku Senioralnym, w ramach zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Zadanie publiczne dofinansowane było przez Gminę Miasto Włocławek.


INFORMACJA PODSTAWOWA

Fundacja na Rzecz Rozwoju Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku „Vladislawia” realizowała projekt pn. Festyn Kształtowanie Zdrowego Stylu Życia w Wieku Senioralnym, w ramach zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Zadanie publiczne dofinansowane było przez Gminę Miasto Włocławek.

 

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” zorganizowała w dniu 3 czerwca 2016 roku Festyn pod hasłem „Kształtowanie zdrowego stylu życia w wieku senioralnym”, którego celem była promocja zdrowego stylu życia oraz aktywizacja intelektualna, psychiczna i fizyczna seniorów. Założeniem przedsięwzięcia było wzmacnianie pozytywnych postaw wobec dbania o swoje zdrowie przez całe życie, szczególnie wśród osób tzw. trzeciego wieku. Proponując seniorom udział w Festynie „Kształtowanie zdrowego stylu życia w wieku senioralnym” chcieliśmy przyczynić się do zmiany stylu życia z biernego na czynny i przybliżyć ruch i zdrowy styl życia codziennego. Poprzez tę formę ochrony i promocji zdrowia, chcieliśmy przyczynić się do zmiany postaw i nawyków np. żywieniowych, wzmocnienia aktywizujących form w życiu każdego seniora co wzmocni psychicznie i fizycznie potencjał tej grupy.

Festyn „Kształtowanie zdrowego stylu życia w wieku senioralnym” organizowany był przy okazji I Kujawsko-Pomorskiego Forum Seniorów, nad którym patronaty honorowe objęli: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki oraz Prezydent Miasta Włocławek Marek Wojtkowski. Fundacja „Vladislawia” była jednym z organizatorów przedsięwzięcia.

 

ZAKŁADANE  I ZREALIZOWANE CELE PROJEKTU

  • Promocja zdrowego stylu życia,
  • Integrowania środowiska seniorów,
  • Aktywizacja intelektualna, psychiczna i fizyczna seniorów,
  • Zagospodarowanie czasu wolnego ludzi starszych,
  • Poszerzanie wiedzy uczestników,
  • Przekonanie do czynnego spędzania czasu wolnego.

CZAS TRWANIA PROJEKTU

05 maja 2016 roku – 05 lipca 2016 roku

ADRESACI

Festyn adresowany był do grupy ok. 350 włocławskich seniorów zarówno do tych zrzeszonych we włocławskich uniwersytetach trzeciego wieku i klubach seniorach jak i tych niezrzeszonych.

 

PROGRAM FESTYNU

W ramach realizowanego zadania publicznego pn. Festyn „Kształtowanie zdrowego stylu życia w wieku senioralnym” przeprowadzone były badania poziomu glukozy we krwi, pomiar BMI i ciśnienia krwi. W ramach Festynu dostępne były stoiska promujące zasady zdrowego odżywiania, prezentacje informacji o systemie opieki zdrowotnej w Polsce, możliwości aktywizacji fizycznej oraz prezentacje rękodzieła artystycznego seniorów jako przykłady tego, że wszelkie formy aktywności wzmacniają zdrowie i kondycję. Na Festynie seniorzy otrzymali pełnią informację w jaki sposób dbać o zdrowie. Podczas Festynu przeprowadzona była degustacja zdrowej żywności, jako przykład promocji zdrowego odżywiania.

 

KOORDYNATOR PROJEKTU

mgr Anna Danielik, e-mail: fundacja@ksw.wloclawek.pl, tel. 660 721 133