Kształtowanie Zdrowego Stylu Życia w Wieku Senioralnym – Forum Seniorów – Edycja 2

Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” zorganizowała w dniu 30 maja 2019 roku Festyn pod hasłem „Zdrowy styl życia w wieku senioralnym”, którego celem była promocja zdrowego stylu życia oraz aktywizacja intelektualna, psychiczna i fizyczna seniorów. Założeniem przedsięwzięcia był wzmacnianie pozytywnych postaw wobec dbania o swoje zdrowie przez całe życie, szczególnie wśród osób starszych. Tym samym ważne było przełamanie stereotypu, że senior to osoba niedołężna, zamknięta na szanse i możliwości aktywnego i zdrowego stylu życia.


INFORMACJA PODSTAWOWA

Fundacja na Rzecz Rozwoju Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku „Vladislawia” realizowała projekt pn. „Zdrowy styl życia w wieku senioralnym” – w formule festynu w ramach II Kujawsko-Pomorskiego Forum Seniorów Włocławek 2019. Przedsięwzięcie finansowane było przez Gminę Miasto Włocławek.

 

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” zorganizowała w dniu 30 maja 2019 roku Festyn pod hasłem „Zdrowy styl życia w wieku senioralnym”, którego celem była promocja zdrowego stylu życia oraz aktywizacja intelektualna, psychiczna i fizyczna seniorów. Założeniem przedsięwzięcia był wzmacnianie pozytywnych postaw wobec dbania o swoje zdrowie przez całe życie, szczególnie wśród osób starszych. Tym samym ważne było przełamanie stereotypu, że senior to osoba niedołężna, zamknięta na szanse i możliwości aktywnego i zdrowego stylu życia. W ramach realizowanego zadania publicznego pn. Festyn „Zdrowy styl życia w wieku senioralnym” przeprowadzone były badania poziomu glukozy we krwi, pomiar BMI i ciśnienia krwi. To zadanie realizowano we współpracy z Wydziałem Nauk o Zdrowiu Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku. W ramach Festynu dostępne były stoiska promujące zasady zdrowego odżywiania, prezentacje informacji o systemie opieki zdrowotnej w Polsce, możliwości aktywizacji fizycznej oraz prezentacje rękodzieła artystycznego seniorów jako przykłady tego, że wszelkie formy aktywności wzmacniają zdrowie i kondycję. Na Festynie seniorzy otrzymali pełną informację w jaki sposób dbać o zdrowie. Podczas Festynu przeprowadzona była degustacja zdrowej żywności, jako przykład promocji zdrowego odżywiania.

Festyn „Zdrowy styl życia w wieku senioralnym” organizowany był w ramach II Kujawsko-Pomorskiego Forum Seniorów, nad którym patronaty honorowe objęli: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki oraz Prezydent Miasta Włocławek Marek Wojtkowski. Fundacja „Vladislawia” była jednym z organizatorów. Festyn odbywał się na terenie Centrum Kultury Browar B. we Włocławku, który obok Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Fundacji „Vladislawia” jest organizatorem tego senioralnego wydarzenia we Włocławku.

 

ZAKŁADANE  I ZREALIZOWANE CELE PROJEKTU

  • Promocja zdrowego stylu życia,
  • Integrowania środowiska seniorów,
  • Aktywizacja intelektualna, psychiczna i fizyczna seniorów,
  • Zagospodarowanie czasu wolnego ludzi starszych,
  • Poszerzanie wiedzy uczestników,
  • Przekonanie do czynnego spędzania czasu wolnego.

 

CZAS TRWANIA PROJEKTU

15 maja 2019 roku – 31 lipca 2019 roku

ADRESACI

Festyn adresowany był do grupy ok. 400 włocławskich seniorów zarówno do tych zrzeszonych we włocławskich uniwersytetach trzeciego wieku i klubach seniorach jak i tych niezrzeszonych.

tu galeria