Spotkajmy się – Senior w dialogu międzypokoleniowym

Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” realizuje projekt pn. „Spotkajmy się – Senior w dialogu międzypokoleniowym”, który współfinansowany jest przez Fundację ANWIL dla Włocławka w ramach IV konkursu grantowego „Działajmy razem i uczmy się od siebie”


INFORMACJA PODSTAWOWA

Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” realizuje projekt pn. „Spotkajmy się – Senior w dialogu międzypokoleniowym”, który współfinansowany jest przez Fundację ANWIL dla Włocławka w ramach IV konkursu grantowego „Działajmy razem i uczmy się od siebie”

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

Człowiek jest częścią świata, może mieć na niego wpływ, może zmieniać rzeczywistość, niwelować negatywne zjawiska i wzmacniać te pozytywne dla rozwoju własnego i otoczenia. Wydawałoby się, że nowoczesne możliwości komunikacji sprzyjają dialogowi we wszelkich postaciach. W rzeczywistości okazuje się jednak, że nadmierna ilość napływających informacji niejako „zagłusza” dialog. Zwłaszcza ten między różnymi pokoleniami. Łatwiej jest kontaktować się z rówieśnikami. Trudniej z osobami wyraźnie młodszymi lub starszymi, rozmawiającymi nieco innym językiem (lub przy pomocy innych narzędzi, jakie oferują nowoczesne technologie). Tak naprawdę dialog międzypokoleniowy to sprawa nas wszystkich i każdego z osobna, ponieważ żyjemy w szybko zmieniającym się świecie, wiedza gromadzona przez całe życie, szybko się dezaktualizuje. Seniorzy nie są już postrzegani, jako „skarbnica wiedzy i mądrości”. Coraz częściej młodzi ludzie stawiają pytanie „skoro starsi nie obsługują komputera, to, czego mogą mnie nauczyć?”. Proces ten ciekawie opisała amerykańska antropolożka Margaret Mead, określając, iż żyjemy w czasach „kultury prefiguratywnej”, kiedy to starsi uczą się od dzieci, chociażby tego, jak odnaleźć się w świecie nowych technologii i nadążyć za zmianami. Brak naturalnych przestrzeni do kontaktów wielopokoleniowych w rodzinie, w przestrzeni miasta czy wsi sprawia, że młodzi i starsi mało o sobie wiedzą, rzadko współpracują.  Po obu stronach rodzą się stereotypy. Umiejętności komunikacji, wzajemnego zrozumienia i słuchania się nabierają coraz większego znaczenia. Każdy z nas może mieć wkład w kształtowanie partnerskiej relacji Senior–młodzież.

Projekt pn. „Spotkajmy się – Senior w dialogu międzypokoleniowym”  obejmował będzie cykl międzypokoleniowych warsztatów w ramach 3 obszarów problemowych:

Obszar I. Działania obejmować będą warsztaty rękodzieła artystycznego skierowane do 40 seniorów 50+ i 20 osób młodych (dzieci i młodzieży) w zakresie tworzenia witraży, , rękodzieła artystycznego quilling, decoupage uczących kreatywności, współpracy i współdziałania.

Obszar II. Warsztaty aktywizacji społeczno-kulturalnej „Moje marzenia, moje wspomnienia” skierowane do 20 seniorów 50+ i 10 osób młodych (dzieci i młodzieży) podczas, których uczestnicy poznają zasady pisania i redagowania tekstów, twórczego podejścia do słowa i aktywnego rozumienia swojej biografii.  Założony i prowadzony będzie blog zawierający teksty, ilustracje wypracowane w cyklu spotkań seniorów z osobami młodymi.

Obszar III.  Cykl Międzypokoleniowych warsztatów historycznych pn.: „Bulwary włocławskie – jedno miejsce, wiele historii”, skierowane do 15 seniorów 50+ i 15 osób młodych (dzieci i młodzież) – obejmujących spotkania z włocławskimi historykami, a następnie wspólną pracę obydwu grup pokoleniowych nad opracowaniem mapki i broszury o historii zdarzeń – ważnych dla Włocławka miejsc.

Projekt kierowany jest do Seniorów 50+, dzieci w wieku szkoły podstawowej, młodzieży  gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

ZAKŁADANE I ZREALIZOWANE CELE PROJEKTU

  • Zbudowanie więzi międzypokoleniowej i rozwijanie tożsamości wśród osób starszych i młodszych.
  • Zmiana stereotypów na temat osób starszych.
  • Rozwijanie umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem.
  • Zwiększenie umiejętności twórczych realizowanych w trakcie warsztatów artystycznych.
  • Wzrost umiejętności literackich i plastycznych podczas tworzenia wspólnej publikacji.
  • Wzrost wiedzy i świadomości narodowej, tożsamość narodowej i lokalnej.
  • Propagowanie idei wolontariatu wśród osób po 50 roku życia.

 

CZAS TRWANIA PROJEKTU

16 maja 2018 roku – 28 lutego 2019 roku

 

ADRESACI

Seniorzy 50+ zrzeszeni w organizacjach senioralnych (m.in. uniwersytety trzeciego wieku, stowarzyszenia, kluby seniora, domy pomocy społecznej) oraz niezrzeszeni. Mieszkańcy Włocławka. Dzieci i młodzież z włocławskich szkół podstawowych (w tym również klasy gimnazjalne) oraz ze szkół i ponadgimnazjalnych.

 

KOORDYNATOR PROJEKTU

 

tel. 660 457 526, e-mail: fundacja@ksw.wloclawek.pl