Zdrowy i sprawny Senior

Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” przygotowała projekt pn. „Zdrowy i sprawny Senior”, którego celem jest wzrost aktywności zdrowotnej i społecznej 32 seniorów poprzez udział w warsztatach z muzykoterapii i warsztatach manualnych.


INFORMACJA PODSTAWOWA

Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” przygotowała projekt pn. „Zdrowy i sprawny Senior”, którego celem jest wzrost aktywności zdrowotnej i społecznej 32 seniorów poprzez udział w warsztatach z muzykoterapii i warsztatach manualnych. Grupa objęta projektem ze względu na wiek i stan zdrowia nie może uczestniczyć w intensywnych zajęciach sportowych, stąd optymalnym dla nich wskazaniem są usprawniające, zmniejszające napięcia mięśniowe, zwiększające koordynację ruchową zajęcia z muzykoterapii i zajęcia manualne. Oprócz aspektu zdrowotnego udział w ww. formach aktywizuje społecznie grupę seniorów – podnosi ich poczucie własnej wartości, zwiększa umiejętności komunikacyjne, współpracę i współdziałanie. Poprzez udział w projekcie „Zdrowy i sprawny Senior” grupa zdobywa również wiedzę na temat zdrowego i aktywnego stylu życia osób w wieku senioralnym, posiadających swoje ograniczenia fizyczne i osobowościowe.

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

Przedsięwzięcie współfinansowane było przez Gminę Miasto Włocławek. W ramach projektu zostały przeprowadzone:
• warsztaty z muzykoterapii, których celem będzie ujawnienie i rozładowanie zablokowanych emocji i napięć osiągnięcie integracji w grupie i poprawy komunikacji społecznej, nauki odpoczynku i relaksacji oraz usprawnienia funkcji percepcyjno-motorycznych
• warsztaty manualne w zakresie rękodzieła artystycznego (np. filcowanie, quiling), których celem jest usprawnienie funkcji percepcyjno-motorycznych, wzmocnienie poczucia własnej wartości, poprawy komunikacji społecznej, wzmocnienia kreatywnego myślenia.

ZAKŁADANE REZULTATY PROJEKTU

• 20 seniorów weźmie udział w warsztatach z muzykoterapii
• 12 seniorów weźmie udział w warsztatach manualnych
• 80% uczestników projektu podniesie swoją wiedzę na temat zdrowego i aktywnego spędzania czasu
• U 75% uczestników projektu wzrośnie integracja społeczna i poczucie własnej wartości.

CZAS TRWANIA PROJEKTU

15 marca 2020 roku – 31 grudnia 2020 roku

ADRESACI

Projekt adresowany do 32 Seniorów (60+), mieszkańców Włocławka.