Analiza projektu „Wyjdź z domu, nie siedź na kanapie”

Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej ma zaszczyt zaprosić na spotkanie podsumowujące projekt „Wyjdź z domu, nie siedź na kanapie!” finansowany z grantu ANWIL dla Włocławka w ramach konkursu AKTYWNI 50+.

Spotkanie odbędzie się w dniu 18.02.2016 r. o godz. 16.00 w Auli w budynku Collegium Minus Kujawskiej Szkoły Wyższej przy Placu Wolności 1.

Serdecznie zapraszamy