Bank Czasu – inicjatywa w ramach projektu Razem Lepiej

W ramach realizowanego przez Fundację na Rzecz Rozwoju Nauki, Kultury i Przedsiębiorczości „Vladislawia” projektu pn. „Razem lepiej” finansowanego z funduszy UE powstała inicjatywa powołania „Bank Czasu”.

Bank Czasu to inicjatywa wpisująca się w ideę społeczeństwa obywatelskiego. W tym przypadku, oprócz najważniejszych korzyści płynących z samoorganizacji, integracji lokalnych społeczności, nawiązywania nowych znajomości, mamy równocześnie do czynienia, z istotnym – zwłaszcza dla osób o ograniczonych możliwościach finansowych – zyskiem ekonomicznym. Ideą Banku Czasu jest pośredniczenie we wzajemnej wymianie usług i pomocy, umożliwia dzielenie się z innymi osobami swoim wolnym czasem i umiejętnościami.

Bank czasu to system wymiany bezgotówkowej, polegający na dobrze znanej i docenianej pomocy sąsiedzkiej, jednak osoba, którą wspieramy bądź korzystamy z jej pomocy, nie musi być nam wcześniej znana. W naszym kontakcie będzie pośredniczył bank czasu. Sposób działania banku czasu jest prosty: osoby chętne do podzielenia się swoją wiedzą, umiejętnościami, talentami czy po prostu towarzystwem (np. podczas zabawy weselnej) wypełniają formularz, który dotyczy, oprócz podstawowych danych, propozycji usług oraz naszych własnych potrzeb. Koordynator banku czasu pośredniczy w wymianie usług, przypisuje „zarobione” godziny każdemu uczestnikowi na jego konto.

Należy pamiętać, że każda wykonana praca jest sobie równa, co znaczy, że np. godzina korepetycji z języka rosyjskiego jest tożsama godzinnemu pieleniu ogródka, ponieważ jednostką rozliczeniową jest czas. Czerpiemy go tyle, ile sami poświęciliśmy innej osobie. Zorganizowane banki czasu powstały w USA w latach 80., jednak idea samopomocy, wymiany przysług, tkwiła w wielu kulturach od dawna. Banki czasu pozwoliły na rozszerzenie spontanicznych inicjatyw wśród społeczności lokalnych, podtrzymują więzy społeczne, pozwalają na spożytkowanie czasu wolnego.

Członkami  Banku Czasu są uczestnicy projektu „Razem lepiej”  którzy działają na zasadach wzajemnej pomocy. Usługi wzajemnościowe udzielają sobie uczestnicy projektu. Uczestnik może dawać i brać pomoc dostosowaną do indywidualnych możliwości/potrzeb w ramach katalogu usług, przy czym każda godzina pracy ma taką samą wartość.

Ponadto każdy mieszkaniec może stać się Członkiem Banku Czasu, w tym celu należy wypełnić załączone dokumenty; tj. Kartę uczestnika i ankietę potrzeb, które można wysłać na adres fundacjavladislawia@gmail.com lub dostarczyć osobiście do biura  Fundacji na Rzecz Rozwoju