Briefing na temat Programu Badawczego „Młodzi Włocławianie dla Nauki – Nauka dla Środowiska”

26 kwietnia w Sali Senatu naszej Uczelni zorganizowany był briefing poświęcony Programowi Badawczemu „Młodzi Włocławianie dla Nauki – Nauka dla Środowiska”. Realizowany jest on przez Fundację na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” w partnerstwie z Kujawską Szkołą Wyższą we Włocławku.

W briefingu udział wzięli: Rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, Przewodniczący Zespołu Oceniającego Projekty Badawcze prof. dr hab. Stanisław Kunikowski, Prezes Zarządu Fundacji „Vladislawia” Monika Jabłońska, koordynator Programu Badawczego, Prezes Zarządu Fundacji ANWIL dla Włocławka Małgorzata Kosińska, Prokurent Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Saniko” Wioletta Sartanowicz oraz Kamil Jarzębiński.
Program badawczy adresowany jest do uczniów ze wszystkich włocławskich szkół ponadgimnazjalnych. Ma on przekonać młode pokolenie Włocławian, że nauki matematyczno-przyrodnicze mogą fascynować, inspirować do rozwoju oraz mając zastosowanie praktyczne – mogą generować pozytywne zmiany w otaczającej rzeczywistości. Program badawczy ma pokazać, że chemię, matematykę i fizykę można i należy zgłębiać poprzez konkretne przykłady, studium przypadku czy, jak w przypadku naszych działań, realizację projektów mających swoje odniesienia do ochrony środowiska.
Program badawczy łączy w sobie nowe technologie informacyjne (specjalna platforma – program.reactivatefundacja.pl), ćwiczenia i eksperymenty w laboratorium chemicznym, fizycznym i w pracowni matematycznej, warsztaty psychologiczne z zakresu budowania zespołu, motywacji i umiejętności interpersonalnych a w finale – pracę zespołów badawczych nad konkretnym projektem badawczym mającym praktyczne zastosowanie w ochronie środowiska. Przedsięwzięcie trwa od grudnia 2016 roku do 31 maja 2017 roku. Uroczysty finał Programu Badawczego planowany jest na 26 maja 2017 roku, w ramach którego ogłoszone zostaną wyniki, rozdanie nagrody dla najlepszych zespołów badawczych, ich opiekunów oraz szkół biorących udział w przedsięwzięciu. Najlepszy projekt badawczy zostanie w formie nagrania na płytę CD przekazany włocławskim szkołom ponadgimnazjalnym jako materiał dydaktyczny. Patronat honorowy nad Programem Badawczym „Młodzi Włocławianie dla nauki – nauka dla środowiska” przyjął Prezydent Miasta Włocławek dr Marek Wojtkowski oraz Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik.
Program Badawczy wpisuje się w budowanie współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym. Z tego też powodu organizatorzy przedsięwzięcia zainteresowali nim firmy oraz instytucje włocławskie działające na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu. Program realizowany jest w ramach konkursu grantowego Fundacji ANWIL dla Włocławka pn. „Uczę się z Anwil”. Do grona partnerów dołączyło Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Włocławku oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku.

Więcej o projekcie