Fundacja „Vladislawia” razem z Kujawską Szkołą Wyższą wspierają młodych naukowców

Fundacja „Vladislawia” wspólnie z Kujawską Szkołą Wyższa we Włocławku w dniu 26 maja 2017 roku uroczyście zakończyły przedsięwzięcie popularyzujące nauki ścisłe wśród młodych ludzi pn. Program Badawczy „Młodzi Włocławianie dla Nauki – Nauka dla Środowiska”. Projekt realizowany był w ramach konkursu grantowego „Uczę się z Anwil” Fundacji ANWIL dla Włocławka.

Podczas uroczystości ogłoszone zostały wyniki Programu Badawczego – wręczone nagrody oraz wyróżnienia i podziękowania dla najlepszych zespołów badawczych. W programie znalazł się wykład prof. Piotra Gawliczka nt. Platforma LMS-ILIAS e-ksw.wloclawek.pl narzędziem innowacji i współpracy. Patronat honorowy nad Programem Badawczym „Młodzi Włocławianie dla nauki – nauka dla środowiska” przyjął Prezydent Miasta Włocławek dr Marek Wojtkowski oraz Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik.
Program badawczy adresowany był do uczniów ze wszystkich włocławskich szkół ponadgimnazjalnych. Miał on przekonać młode pokolenie Włocławian, że nauki matematyczno-przyrodnicze mogą fascynować, inspirować do rozwoju oraz mając zastosowanie praktyczne – mogą generować pozytywne zmiany w otaczającej rzeczywistości.
Młodzi naukowcy pracowali w III etapie Programu Badawczego nad „Oznaczaniem ilości żelaza w próbie metodą spektrofotometryczną”. Ocena Projektów Badawczych obejmowała ocenę nagrań oraz pracę Zespołów Badawczych na przeprowadzonych warsztatach z chemii, fizyki i matematyki.
Program Badawczy wpisał się w budowanie współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym. Z tego też powodu organizatorzy przedsięwzięcia zainteresowali nim firmy oraz instytucje włocławskie działające na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu. Do grona partnerów dołączyło Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Włocławku oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku.

Zespół Oceniający przyznał trzy nagrody oraz trzy wyróżnienia za Projekty Badawcze w Programie Badawczym „Młodzi Włocławianie dla Nauki – Nauka dla Środowiska”:

I miejsce

Zespół Badawczy nr 7 z Zespołu Szkół Chemicznych we Włocławku, w składzie:

1. Kinga Bolewska
2. Magdalena Chyżewska
3. Błażej Jączak
4. Karolina Pakulska
5. Klaudia Parecka
6. Paulina Stasiak

Opiekun Zespołu Badawczego: mgr Joanna Kostrzewa

II miejsce

Zespół Badawczy nr 6 z III LO im. Marii Konopnickiej we Włocławku, w składzie:

1. Julia Białeta
2. Jakub Franaszek
3. Gabriela Majchrowicz
4. Jan Polaszek
5. Adrian Sendal
6. Maciej Zygadło

Opiekun Zespołu Badawczego: mgr Stefan Siedlecki

III miejsce

Zespół Badawczy nr 4 z Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku, w składzie:

1. Michał Jan Kaczmarek
2. Patryk Karbowski
3. Przemysław Maćczak
4. Dominik Patryk Paul
5. Bartłomiej Piotr Rojewski
6. Franciszek Michał Rojewski

Opiekun Zespołu Badawczego: mgr Agnieszka Dyszczyńska

Wyróżnienie

Zespół Badawczy nr 1 z II LO im. Mikołaja Kopernika we Włocławku, w składzie:
1. Patryk Kozicki
2. Marcel Łaszcz
3. Bogna Łukomska
4. Olga Łukomska
5. Adrian Olszewski
6. Marcin Sosnowski

Opiekun Zespołu Badawczego : mgr Agata Wiśniewska

Wyróżnienie

Zespół Badawczy nr 5 z Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. Jana Długosza we Włocławku, w składzie:

1. Rafał Brzeziński
2. Maciej Sławomir Chlebny
3. Damian Goleniewski
4. Dominik Goleniewski
5. Tymoteusz Piotr Uzarczyk
6. Jakub Waśkiewicz

Opiekun Zespołu Badawczego: mgr Angelika Szumińska

Wyróżnienie

Zespół Badawczy nr 2 z Zespołu Szkół Akademickich we Włocławku im. Obrońców Wisły 1920 roku, w składzie:
1. Patrycja Ciesielska
2. Patrycja Domańska
3. Mateusz Grzegorz Łączkowski
4. Kinga Anita Majchrzak
5. Daniel Niemczyk
6. Krzysztof Smoliński

Opiekun Zespołu Badawczego: mgr Małgorzata Pietraszkiewicz

Wszystkim Zespołom Badawczym serdecznie gratulujemy. Byliście najlepsi!