Każdy zespół badawczy na miarę XXI wieku

Każdy Zespół Badawczy Programu „Młodzi Włocławianie dla nauki – nauka dla środowiska” tworzą uczniowie, młodzi ludzie zafascynowani fizyką, chemią i matematyką, głodni nowej wiedzy, spragnieni sprawdzenia swoich wiadomości w praktycznych zastosowaniach.

Zespół staje się zespołem wtedy kiedy jego członkowie potrafią współpracować ze sobą, radzić sobie w trudnych sytuacjach i wreszcie gdy potrafią przedstawić „światu” wyniki swoich badań. Kierując się powyższymi założeniami w ramach Programu Badawczego przygotowano warsztaty psychologiczne i indywidualne konsultacje.