Kreatywne Wakacje 4 – Propozycja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Trwają zapisy!

Fundacja na Rzecz Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” przygotowała dla najmłodszych Włocławian propozycję ciekawego i twórczego spędzenia czasu letniego w ramach projektu KREATYWNE WAKACJE. Fundacja realizuje już czwartą edycję. To Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Gminę Miasto Włocławek w ramach zadania pn. Prowadzenie działań profilaktycznych poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich.

Fundacja na Rzecz Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” przygotowała dla najmłodszych Włocławian propozycję ciekawego i twórczego spędzenia czasu letniego w ramach projektu KREATYWNE WAKACJE 4. Fundacja realizuje już czwartą edycję. Zajęcia mają charakter interdyscyplinarny, rozwijający wiele umiejętności młodego człowieka. Przeciwdziałają nudzie i destrukcyjnemu spędzaniu czasu wolnego tylko przed ekranem komputera lub/i telewizora.

To przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Gminę Miasto Włocławek w ramach zadania pn. Prowadzenie działań profilaktycznych poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich.

 

DO KOGO ADRESUJEMY KREATYWNE WAKACJE 4?

Aby umożliwić uczestnictwo jak największej liczbie dzieci, tworzymy 3 grupy wiekowe – 1 grupa dzieci w wieku klas I-II szkoły podstawowej, 1 grupa dzieci w wieku klasy III-IV szkoły podstawowej, 1 grupa dzieci w wieku klasy V-VI szkoły podstawowej. Każda grupa liczy do 15 osób. Każda z ww. grup uczestniczy w tygodniowych Kreatywnych Wakacjach i ma ten sam program ułożony od poniedziałku do piątku, w tych samych blokach tematycznych.

 

KIEDY BĘDĄ ODYWAĆ SIĘ KREATYWNE WAKACJE 4?

Zajęcia przeprowadzone zostaną w od 9 do 27 lipca 2018 roku.

Grupa dzieci z klas I-II będzie miała zajęcia w dniach 9-13 lipca 2018

Grupa dzieci z klas III – IV będzie miała zajęcia w dniach 16 – 20 lipca 2018

Grupa dzieci z klas V-VI będzie miała zajęcia w dniach 23-27 lipca 2018

Zajęcia trwają od godz.8.00 do 16.00. Godzina rozpoczęcia zajęć może zostać przesunięta na godz.9.00 po uzgodnieniu podczas spotkania organizacyjnego z Rodzicami uczestników KREATYWNYCH WAKACJI

 

DO KIEDY TRWA REKRUTACJA?

Rekrutacja trwa do 5 lipca 2018 roku lub do wyczerpania limitu wolnych miejsc.

 

CZY ZAJĘCIA SĄ ODPŁATNE?

Nie, udział w KREATYWNYCH WAKACJACH JEST BEZPŁATNY.

 

JAK MOŻNA ZAPISAĆ DZIECKO NA ZAJĘCIA W RAMACH KREATYWNYCH WAKACJI?

Przed zgłoszeniem dziecka należy zapoznać się w programem Kreatywnych Wakacji 4 oraz Regulaminem Kreatywnych Wakacji 4

Zapisów można dokonywać za podstawie załączonej KARTY ZGŁOSZENIA, którą po wypełnieniu i podpisaniu należy przesłać na adres:

fundacja@ksw.wloclawek.pl

Można też dostarczyć KARTĘ ZGŁOSZENIA osobiście w Biura Fundacji – Rektorat Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, pl. Wolności 1, pok. nr 26 II p., w godz. 8.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku

Do KARTY ZGŁOSZENIA należy dołączyć podpisane OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.

Spotkanie organizacyjne z Rodzicami dzieci przyjętych na zajęcia odbywa się w piątek poprzedzający rozpoczęcie tygodnia wakacji:

6 lipca, godz.17.00 – spotkanie z Rodzicami dzieci z klas I-II

13 lipca, godz.17.00 – spotkanie z Rodzicami dzieci z klas III-IV

20 lipca, godz.17.00 – spotkanie z Rodzicami dzieci z klas V-VI

Miejsce spotkań: Międzypokoleniowa Świetlica Środowiskowa AKWARIUM, Collegium Minus KSW, pl. Wolności 1, wejście od ul. Przechodniej.

Informacje można uzyskać pod telefonami:

660 457 526, w dniach 18-23 czerwca informacja udzielana będzie pod tel. 660 722 691

 

Materiały do pobrania


Galerie powiązane:


Galerie: