Kreatywne wakacje – Edycja 4 – 2018

To Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Gminę Miasto Włocławek w ramach zadania pn. Prowadzenie działań profilaktycznych poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich.
Dla dzieci w wieku szkoły podstawowej i gimnazjum przygotowaliśmy 6 propozycji zajęć wakacyjnych.


INFORMACJA PODSTAWOWA

Fundacja na Rzecz Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” przygotowała dla najmłodszych Włocławian propozycję ciekawego i twórczego spędzenia czasu letniego w ramach projektu KREATYWNE WAKACJE 4. Fundacja realizuje już czwartą edycję.

 

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

To Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Gminę Miasto Włocławek w ramach zadania pn. Prowadzenie działań profilaktycznych poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich.
Dla dzieci w wieku szkoły podstawowej i gimnazjum przygotowaliśmy 6 propozycji zajęć wakacyjnych. Rekrutacja trwała do 5 lipca 2018 roku. Zajęcia przeprowadzone zostaną w dniach 9-27 lipca 2018 roku.

 

ZAKŁADANE REZULTATY PROJEKTU

 1. Zwiększenie umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej uczestników projektu oraz ich kreatywnego myślenia.
 2. Zwiększenie integracji społecznej uczestników projektu.
 3. Zwiększenie ciekawości i gotowości do odkrywania i porządkowania otaczającej rzeczywistości.
 4. Zwiększenie pozytywnych postaw w zakresie zdrowego i ekologicznego stylu życia.
 5. Zwiększenie zainteresowania twórczymi i rozwijającymi zdolności społeczne oraz intelektualne formami spędzania czasu wolnego.
 6. Zwiększenie wiedzy z zakresu edukacji przyrodniczo-ekologicznej poprzez udział w zajęciach.
 7. Rozbudzenie potrzeby aktywności na świeżym powietrzu i obserwacji przyrody.

 

CZAS TRWANIA PROJEKTU

01 czerwca 2018 roku – 30 września 2018 roku

 

ADRESACI

KREATYWNE WAKACJE adresowane są do dzieci w wieku szkoły podstawowej i do młodzieży w wieku gimnazjalnym z terenu Włocławka.

 

ZAJĘCIA PROWADZONE W RAMACH PROJEKTU

 • Warsztaty psychologiczne
 • Gry planszowe  „Moc jest we mnie” , „Musimy współpracować”, „Negocjuj-przekonaj”
 • Zajęcia sportowe „Ścieżka zdrowia” na terenie Nadleśnictwa Włocławek
 • Warsztaty „Mały Doktorek na wakacjach”
 • „Bezpiecznie w przestworzach” zajęcia w Aeroklubie Włocławskim
 • Ekologiczna ścieżka edukacyjna „Dlaczego las jest takie ważny” i ognisko w Nadleśnictwie Włocławek

 

KOORDYNATOR PROJEKTU

mgr Monika Jabłońska, fundacja@ksw.wloclawek.pl, tel. 660 457 526


Galerie: