KREATYWNE WAKACJE 5 – PROPOZYCJA LETNIEGO WYPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. REKRUTACJA NA ZAJĘCIA!

Fundacja na Rzecz Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” przygotowała dla najmłodszych Włocławian propozycję ciekawego i twórczego spędzenia czasu letniego w ramach projektu KREATYWNE WAKACJE. To już piąta, jubileuszowa edycja. Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Gminę Miasto Włocławek w ramach zadania pn. Prowadzenie działań profilaktycznych poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich.

Fundacja na Rzecz Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” przygotowała dla najmłodszych Włocławian propozycję ciekawego i twórczego spędzenia czasu letniego w ramach projektu KREATYWNE WAKACJE 5. To już piąta jubileuszowa edycja. Zajęcia mają charakter interdyscyplinarny, rozwijający wiele umiejętności młodego człowieka. Przeciwdziałają nudzie i destrukcyjnemu spędzaniu czasu wolnego tylko przed ekranem komputera lub/i telewizora.

To przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Gminę Miasto Włocławek w ramach zadania pn. Prowadzenie działań profilaktycznych poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich.

 

DO KOGO ADRESUJEMY KREATYWNE WAKACJE 5?

Aby umożliwić uczestnictwo jak największej liczbie dzieci, tworzymy trzy grupy wiekowe:

  • Grupa I: dzieci w wieku klas I-II szkoły podstawowej. LIMIT WOLNYCH MIEJSC WYCZERPANY
  • Grupa II: dzieci w wieku klasy III-IV szkoły podstawowej LIMIT WOLNYCH MIEJSC WYCZERPANY
  • Grupa III: dzieci w wieku klasy V-VI szkoły podstawowej. SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA

Każda grupa liczy do 15 osób. Każda z ww. grup uczestniczy w tygodniowych Kreatywnych Wakacjach i ma ten sam program ułożony od poniedziałku do piątku, w tych samych blokach tematycznych.

 

KIEDY BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ KREATYWNE WAKACJE 5?

Zajęcia przeprowadzone zostaną w od 8 do 26 lipca 2019 roku.

  • Grupa I: dzieci z klas I-II będzie miała zajęcia w dniach 8-12 lipca 2019
  • Grupa II: dzieci z klas III – IV będzie miała zajęcia w dniach 15 – 19 lipca 2019
  • Grupa III: dzieci z klas V-VI będzie miała zajęcia w dniach 22-26 lipca 2019

Zajęcia trwają od godz. 9.00 do 16.00. Szczegóły dotyczące zajęć zostaną ustalone podczas  spotkania organizacyjnego z Rodzicami/Opiekunami Uczestników KREATYWNYCH WAKACJI.

 

DO KIEDY TRWA REKRUTACJA?

Rekrutacja ma charakter otwarty i trwa do 4 lipca 2019 roku lub do wyczerpania limitu wolnych miejsc. Nie przyjmujemy grup zorganizowanych. Limit wolnych miejsce w grupie I i grupie II wyczerpany. Zapisy możliwe do grupy III.

 

CZY ZAJĘCIA SĄ ODPŁATNE?

Nie, udział w KREATYWNYCH WAKACJACH JEST BEZPŁATNY.

 

JAK MOŻNA ZAPISAĆ DZIECKO NA ZAJĘCIA W RAMACH KREATYWNYCH WAKACJI?

Przed zgłoszeniem dziecka należy zapoznać się w Programem Kreatywnych Wakacji 5 oraz Regulaminem Kreatywnych Wakacji 5

Zapisów można dokonywać za podstawie załączonej KARTY ZGŁOSZENIA, którą po wypełnieniu i podpisaniu należy przesłać na adres e-mail:

fundacja@ksw.wloclawek.pl

Można też dostarczyć KARTĘ ZGŁOSZENIA osobiście w Biura Fundacji „Vladislawia”– Rektorat Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, pl. Wolności 1, pok. nr 26 II p., w godz. 8.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku

Do KARTY ZGŁOSZENIA należy dołączyć podpisane OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.

Spotkanie organizacyjne z Rodzicami/Opiekunami Dzieci przyjętych na zajęcia odbywa się w piątek poprzedzający rozpoczęcie tygodnia wakacji:

5 lipca, godz.17.00 – spotkanie z Rodzicami/Opiekunami Dzieci z klas I-II

12 lipca, godz.17.00 – spotkanie z Rodzicami/Opiekunami Dzieci z klas III-IV

19 lipca, godz.17.00 – spotkanie z Rodzicami/Opiekunami Dzieci z klas V-VI

Miejsce spotkań: Międzypokoleniowa Świetlica AKWARIUM, Collegium Minus KSW, pl. Wolności 1, I piętro, wejście od ul. Przechodniej.

Informacje można uzyskać pod tel.: 660 457 526

Materiały do pobrania