Kreatywne wakacje – Edycja 5 – 2019

Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Gminę Miasto Włocławek w ramach zadania pn. Prowadzenie działań profilaktycznych poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich.Dla dzieci w wieku szkoły podstawowej przygotowaliśmy 6 propozycji zajęć wakacyjnych. Rekrutacja miała charakter otwarty i trwała do 4 lipca 2019 roku lub do wyczerpania limitu wolnych miejsc. Zajęcia przeprowadzone były w dniach 8-26 lipca 2019 roku.


INFORMACJA PODSTAWOWA

Fundacja na Rzecz Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” przygotowała dla najmłodszych Włocławian propozycję ciekawego i twórczego spędzenia czasu letniego w ramach projektu KREATYWNE WAKACJE 5. Fundacja realizuje już piątą, jubileuszową edycję.

 

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Gminę Miasto Włocławek w ramach zadania pn. Prowadzenie działań profilaktycznych poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich.
Dla dzieci w wieku szkoły podstawowej przygotowaliśmy 6 propozycji zajęć wakacyjnych. Rekrutacja miała charakter otwarty i trwała do 4 lipca 2019 roku lub do wyczerpania limitu wolnych miejsc. Zajęcia przeprowadzone były w dniach 8-26 lipca 2019 roku.

 

ZAKŁADANE REZULTATY PROJEKTU

 1. Zwiększenie umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej uczestników projektu oraz ich kreatywnego myślenia.
 2. Zwiększenie integracji społecznej uczestników projektu.
 3. Zwiększenie ciekawości i gotowości do odkrywania i porządkowania otaczającej rzeczywistości.
 4. Zwiększenie pozytywnych postaw w zakresie zdrowego i ekologicznego stylu życia.
 5. Zwiększenie zainteresowania twórczymi i rozwijającymi zdolności społeczne oraz intelektualne formami spędzania czasu wolnego.
 6. Zwiększenie wiedzy z zakresu edukacji przyrodniczo-ekologicznej poprzez udział w zajęciach.
 7. Rozbudzenie potrzeby aktywności na świeżym powietrzu i obserwacji przyrody.

 

CZAS TRWANIA PROJEKTU

01 czerwca 2019 roku – 30 września 2019 roku

 

ADRESACI

KREATYWNE WAKACJE adresowane są do dzieci w wieku szkoły podstawowej z terenu Włocławka.

 

ZAJĘCIA PROWADZONE W RAMACH PROJEKTU

 • Warsztaty psychologiczne – integracja
 • Gry planszowe „Moc jest we mnie”, „Musimy współpracować”, „Negocjuj-przekonaj” z Klubem Gier Planszowych TAKTYK
 • Gry i zabawy sportowe „Ścieżka zdrowia”
 • „Pan Doktorek na wakacjach” – pierwsza pomoc przedmedyczna, podstawy anatomii, zdrowy styl życia – gry, zabawy.
 • „Dobra energia na wakacje” – zajęcia w Parku Trampolin oraz w Judyta Witkowska Dance Studio.
 • „Dlaczego las jest taki ważny?” – ścieżka edukacyjna i ognisko na zakończenie.

 

KOORDYNATOR PROJEKTU

mgr Ilona Wilińska, fundacja@ksw.wloclawek.pl, tel. 660 457 526