KREATYWNE WAKACJE 6 – PROPOZYCJA LETNIEGO WYPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. ZAPISY NA ZAJĘCIA!

Fundacja na Rzecz Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” przygotowała po raz szósty dla najmłodszych Włocławian propozycję ciekawego i twórczego spędzenia czasu letniego w ramach projektu KREATYWNE WAKACJE 6. Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Gminę Miasto Włocławek w ramach zadania pn. Prowadzenie działań profilaktycznych poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich.

Fundacja na Rzecz Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” przygotowała dla najmłodszych Włocławian propozycję ciekawego i twórczego spędzenia czasu letniego w ramach projektu KREATYWNE WAKACJE 6. Zajęcia mają charakter interdyscyplinarny, rozwijający wiele umiejętności młodego człowieka. Przeciwdziałają nudzie i destrukcyjnemu spędzaniu czasu wolnego tylko przed ekranem komputera lub/i telewizora.

To przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Gminę Miasto Włocławek w ramach zadania pn. Prowadzenie działań profilaktycznych poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich.

W okresie pandemii zajęcia w ramach KREATYWNYCH WAKACJI 6. realizowane są za zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży.

DO KOGO ADRESUJEMY KREATYWNE WAKACJE 6.?

Tworzymy trzy grupy wiekowe:

• Grupa I: dzieci w wieku klas I-II szkoły podstawowej. Limit miejsc – 12 dzieci LIMIT WYCZERPANY
• Grupa II: dzieci w wieku klasy III-IV szkoły podstawowej. Limit miejsc – 12 dzieci LIMIT WYCZERPANY
• Grupa III: dzieci w wieku klasy V-VI szkoły podstawowej. Limit miejsc – 14 dzieci LIMIT WYCZERPANY

Każda z ww. grup uczestniczy w tygodniowych Kreatywnych Wakacjach 6. i ma ten sam program ułożony od poniedziałku do piątku, w tych samych blokach tematycznych.

KIEDY BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ KREATYWNE WAKACJE 6.?

Zajęcia przeprowadzone zostaną w od 13 do 31 lipca 2020 roku.
• Grupa I: dzieci z klas I-II będzie miała zajęcia w dniach 13-17 lipca
• Grupa II: dzieci z klas III – IV będzie miała zajęcia w dniach 20 – 24 lipca
• Grupa III: dzieci z klas V-VI będzie miała zajęcia w dniach 27-31 lipca

Zajęcia trwają od godz. 10.00 do 15.00, za wyjątkiem środy, gdzie zajęcia trwają od 9.00 do 14.00. Szczegóły dotyczące zajęć zostaną ustalone podczas spotkania organizacyjnego z Rodzicami/Opiekunami Uczestników KREATYWNYCH WAKACJI 6.

DO KIEDY TRWA REKRUTACJA?

Rekrutacja ma charakter otwarty i trwa do 10 lipca 2020 roku lub do wyczerpania limitu wolnych miejsc. Nie przyjmujemy grup zorganizowanych.

CZY ZAJĘCIA SĄ ODPŁATNE?
Nie, udział w KREATYWNYCH WAKACJACH JEST BEZPŁATNY.

JAK MOŻNA ZAPISAĆ DZIECKO NA ZAJĘCIA W RAMACH KREATYWNYCH WAKACJI 6.?

1. Przed zgłoszeniem dziecka należy zapoznać się w Programem Kreatywnych Wakacji 6, Regulaminem Kreatywnych Wakacji 6 oraz PROCEDURĄ BEZPIECZEŃSTWA obowiązującą w Fundacji „Vladyslawia” na czas pandemii COVID-19 – dokument ten jest dostępny na stronie internetowej Fundacji w zakładce Aktualności.

2. Zapisów można dokonywać za podstawie załączonej KARTY ZGŁOSZENIA, którą po wypełnieniu i podpisaniu należy przesłać na adres e-mail: fundacja@ksw.wloclawek.pl W tytule maila proszę wpisać Zgłoszenie na KREATYWNE WAKACJE 6.

Można też dostarczyć KARTĘ ZGŁOSZENIA osobiście w Biura Fundacji „Vladislawia”– Rektorat Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, pl. Wolności 1, pok. nr 26 II p., w godz. 8.00 – 14.00 od poniedziałku do piątku. Czynność ta ma przebiegać z zachowaniem środków ostrożności związanych z COVID-19.

Do KARTY ZGŁOSZENIA należy dołączyć podpisane OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.

3. Spotkanie organizacyjne z Rodzicami/Opiekunami Dzieci przyjętych na zajęcia odbywa się w piątek poprzedzający rozpoczęcie tygodnia wakacji:

10 lipca, godz.17.00 – spotkanie z Rodzicami/Opiekunami Dzieci z klas I-II
17 lipca, godz.17.00 – spotkanie z Rodzicami/Opiekunami Dzieci z klas III-IV
24 lipca, godz.17.00 – spotkanie z Rodzicami/Opiekunami Dzieci z klas V-VI

Miejsce spotkań: Międzypokoleniowa Świetlica AKWARIUM, Collegium Minus KSW, pl. Wolności 1, I piętro, wejście od ul. Przechodniej.

Informacje można uzyskać pod tel.: 660 457 526

Materiały do pobrania:


Galerie powiązane: