Kreatywne wakacje – Edycja 6 – 2020

Fundacja na Rzecz Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” przygotowała dla najmłodszych Włocławian propozycję ciekawego i twórczego spędzenia czasu letniego w ramach projektu KREATYWNE WAKACJE 6. Wszystkie zajęcia realizowane były w reżimie sanitarnym, zgodnie w wytycznymi GIS i MEN w zakresie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.


INFORMACJA PODSTAWOWA

Fundacja na Rzecz Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” przygotowała dla najmłodszych Włocławian propozycję ciekawego i twórczego spędzenia czasu letniego w ramach projektu KREATYWNE WAKACJE 6. Wszystkie zajęcia realizowane były w reżimie sanitarnym, zgodnie w wytycznymi GIS i MEN w zakresie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Gminę Miasto Włocławek w ramach zadania pn. Prowadzenie działań profilaktycznych poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich.
Dla dzieci w wieku szkoły podstawowej przygotowaliśmy 6 propozycji zajęć wakacyjnych. Rekrutacja miała charakter otwarty i trwała do 10 lipca 2020 roku lub do wyczerpania limitu wolnych miejsc. Zajęcia przeprowadzone były w dniach 13-31 lipca 2020 roku.

ZAKŁADANE REZULTATY PROJEKTU

  • przeprowadzenie warsztatów tematycznych dla dzieci i młodzieży
  • przeprowadzenie warsztatów sportowych, aktywizujących fizycznie dla dzieci i młodzieży
  • realizacja wyjść do miejsc użyteczności publicznej, obszary parkowe, instytucje kultury
  • wzmocnienie swojej postawy na temat zdrowego i ekologiczne stylu życia
  • zdobycie umiejętności interpersonalnych, świadomego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez rozwijanie kompetencji społeczno- przyrodniczych
  • wzrost poczucia własnej wartości uczestników
  • wiedzy na temat różnorodnych form spędzania wolnego czasu przez uczestników zajęć.

CZAS TRWANIA PROJEKTU

01 czerwca 2020 roku – 30 września 2020 roku

ADRESACI

KREATYWNE WAKACJE adresowane są do dzieci w wieku szkoły podstawowej z terenu Włocławka.

ZAJĘCIA PROWADZONE W RAMACH PROJEKTU

• Artystyczne poniedziałki
• Ścieżka zdrowia
• Pan Doktorek na wakacjach
• Dobra energia na wakacje – zajęcia w Jump Heaven i w Judyta Witkowska Dance Studio
• Dlaczego las jest taki ważny?