Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. dołączyło do grona Partnerów Programu Badawczego

Cieszymy się, że włocławskie firmy interesują się działalnością popularyzującą naukę i wiedzę.

Do grona instytucji wspierających pierwsze włocławskie przedsięwzięcie edukacyjne o takiej randzie, jakim jest Program Badawczy „Młodzi Włocławianie dla Nauki – Nauka dla Środowiska” dołączyło w roli Partnera – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku. Serdecznie dziękujemy.