Młodzi dla Nauki – Nauka dla Środowiska – projekt popularyzujący nauki ścisłe

Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia”przygotowała dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z Powiatów Aleksandrowskiego, Rypińskiego i Włocławskiego Program Badawczy.

Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia”przygotowała dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z Powiatów Aleksandrowskiego, Rypińskiego i Włocławskiego Program Badawczy pn.

MŁODZI DLA NAUKI – NAUKA DLA ŚRODOWISKA.

Projekt dofinansowany jest z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Celem przedsięwzięcia z jednej strony jest popularyzacja nauk ścisłych jak matematyka i chemia poprzez nowatorskie, innowacyjne formy ich prezentacji, z drugiej zaś – uświadomienie młodym ludziom, że nauka ma wymiar praktyczny i powinna służyć dobru wspólnemu. Patronat honorowy nad Projektem objęli: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik, Starosta Powiatu Włocławskiego Roman Gołębiewski.

Pierwsza edycja Programu Badawczego realizowana była przez Fundację „Vladislawia” w partnerstwie z Kujawską Szkołą Wyższą we Włocławku w 2016 i 2017 roku i nosiła tytuł MŁODZI WŁOCŁAWIANIE DLA NAUKI – NAUKA DLA ŚRODOWISKA

Szczegóły Projektu