Program badawczy – Edycja 2 – „Młodzi dla nauki – nauka dla środowiska”

Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” realizuje z myślą o wszystkich uczniach ze szkół średnich Program Badawczy „Młodzi dla Nauki – Nauka dla Środowiska”, którego celem z jednej strony jest popularyzacja nauk ścisłych jak matematyka i chemia poprzez nowatorskie, innowacyjne formy ich prezentacji, z drugiej zaś – uświadomienie młodym ludziom, że nauka ma wymiar praktyczny i powinna służyć dobru wspólnemu jakim np. jest ochrona środowiska.


INFORMACJA PODSTAWOWA

Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” realizuje projekt pn. Program Badawczy MŁODZI  DLA NAUKI – NAUKA DLA WŁOCŁAWKA. Projekt dofinansowany jest z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pierwsza edycja Programu Badawczego realizowana była przez Fundację „Vladislawia” w partnerstwie z Kujawską Szkołą Wyższą we Włocławku w 2016 i 2017 roku i nosiła tytuł MŁODZI WŁOCŁAWIANIE DLA NAUKI – NAUKA DLA ŚRODOWISKA.

 

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” realizuje    z myślą o wszystkich uczniach ze szkół średnich Program Badawczy „Młodzi dla Nauki – Nauka dla Środowiska”, którego celem z jednej strony jest popularyzacja nauk ścisłych jak matematyka i chemia poprzez nowatorskie, innowacyjne formy ich prezentacji, z drugiej zaś – uświadomienie młodym ludziom, że nauka ma wymiar praktyczny i powinna służyć dobru wspólnemu jakim np. jest ochrona środowiska.

Patronat honorowy nad Projektem objęli: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik, Starosta Powiatu Włocławskiego Roman Gołębiewski. W trakcie ustalania jest patronat Starosty Aleksandrowskiego i Starosty Rypińskiego.

Program badawczy będzie zawierał nowe technologie informacyjne, ćwiczenia i eksperymenty w laboratorium chemicznym i w pracowni matematycznej, wycieczkę do Astrobazy, warsztaty psychologiczne z zakresu budowania zespołu, motywacji i umiejętności interpersonalnych a w finale – pracę zespołów badawczych nad konkretnym projektem badawczym mającym praktyczne zastosowanie w ochronie środowiska. Na wszystkich uczestników czeka prawdziwa uczta intelektualna i poznawcza ale i też nagrody oraz wyróżnienia dla zespołów i szkół.

Program Badawczy wpisuje się w budowanie współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym. Z tego też powodu organizatorzy przedsięwzięcia zainteresowali nim firmy oraz instytucje działające na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu.

CELE PROJEKTU

 • Popularyzacja nauk ścisłych wśród młodzieży.
 • Nauka otwartości intelektualnej i poznawczej wśród młodych ludzi.
 • Nauka współpracy, współdziałania, umiejętności wymiany informacji, jako ważnego czynnika budującego zespół badawczy
 • Popularyzacja społecznej odpowiedzialności nauki, która ma działać dla dobra wspólnego, w tym m.in. dla ochrony środowiska
 • Rozbudzenie ducha innowacyjności wśród młodych ludzi.

CZAS TRWANIA PROJEKTU

Projekt realizowany był od 1kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

ADRESACI

Program badawczy adresowany jest do uczniów szkół średnich: 2 szkół w Powiatu Włocławskiego, 2 szkół z Powiatu Rypińskiego i 2 szkół z Powiatu Aleksandrowskiego. Do projektu zgłosiły się następujące szkoły:

Powiat Aleksandrowski:

 • Zespół Szkół Towarzystwa Salezjańskiego „Kolegium Kujawskie” w Aleksandrowie Kujawskim
 • LO im. S. Staszica w Ciechocinku

Powiat Rypiński

 • Zespół Szkół nr 1 w Rypinie
 • Zespół Szkół nr 2 w Rypinie

Powiat Włocławski

 • LO im. F. Becińskiego w Lubrańcu
 • Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej

KOORDYNATOR PROJEKTU

mgr Monika Jabłońska, tel. 660 457 526, e-mail: fundacja@ksw.wloclawek.pl