Patroni honorowi 2 edycji Programu Badawczego

Nasze przedsięwzięcie ze względu na swoje popularyzatorskie i edukacyjne zadania cieszy się uznaniem wśród instytucji naszego regionu.

Patronat honorowy nad Programem Badawczym „Młodzi dla Nauki – Nauka dla Środowiska” objęli:
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Piotr Całbecki
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Pan Marek Gralik
Rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku Pan prof. KSW dr hab. Stanisław Kunikowski
Starosta Włocławski Pan Roman Gołębiewski
Starosta Aleksandrowski Pani Lidia Zwierzchowska

Serdecznie dziękujemy!