Uroczyste zakończenie 2 edycji Programu Badawczego

Uroczyste zakończenie Programu Badawczego „Młodzi dla Nauki – Nauka dla Środowiska” odbędzie się 17 grudnia 2019 roku o godz. 11.00 w Collegium Novum KSW, ul. Okrzei 94A sala nr 50 Vp.

Podczas spotkania ogłoszone zostaną wyniki na najciekawsze Projekty badawcze, wręczone zostaną nagrody i wyróżnienia. W programie 2 krótkie wykłady:

  • Mówimy NIE niskiej emisji – mgr Halina Bugajska – Kierownik Uczelnianego Laboratorium Chemicznego KSW we Włocławku
  • Przestrzeń publiczna a jakość życia – dr Zbigniew Brenda – Dyrektor Instytutu Logistyki i Techniki KSW we Włocławku

Serdecznie zapraszamy!

Zaproszenie