Platforma informatyczna 2 edycji Programu Badawczego dla każdego Zespołu

Każdy zgłoszony Zespół Badawczy posiada indywidualny dostęp do Platformy informatycznej Programu Badawczego.

Tam znajdą się m.in. dane zespołu, terminarz rozpoczynających się we wrześniu warsztatów z chemii i matematyki, informacje o zajęciach w Astrobazie w Dobrzyniu nad Wisła oraz rozpoczynających się w czerwcu warsztatów psychologicznych.  Udostępniliśmy również aplikację umożliwiającą kontakt zespołu z wykładowcą danej dziedziny nauk matematyczno-przyrodniczych.