Partnerzy Programu Badawczego

Miło nam zakomunikować, iż do grona partnerów Programu Badawczego „Młodzi dla Nauki – Nauka dla Środowiska” dołączyły dwie firmy z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu –

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Włocławku.