Zakończenie Programu Badawczego adresowanego do szkół średnich pn. „Młodzi dla Nauki – Nauka dla Środowiska”

W dniu 17 grudnia 2019 roku uroczyście zakończony został projekt Fundacji na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” pn. Program Badawczy „Młodzi dla Nauki – Nauka dla Środowiska”.

W dniu 17 grudnia 2019 roku uroczyście zakończony został projekt Fundacji na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” pn. Program Badawczy „Młodzi dla Nauki – Nauka dla Środowiska”. Jego celem z jednej strony była popularyzacja nauk ścisłych jak matematyka i chemia poprzez nowatorskie, innowacyjne formy ich prezentacji, z drugiej zaś – uświadomienie młodym ludziom, że nauka ma wymiar praktyczny i powinna służyć dobru wspólnemu jakim np. jest ochrona środowiska.

Patronat honorowy nad Projektem objęli: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik, Rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej prof. Stanisław Kunikowski, Starosta Powiatu Włocławskiego Roman Gołębiewski oraz Starosta Alekandrowski Lidia Zwierzchowska. Partnerami projektu byli: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Włocławku oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku. Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Program badawczy obejmował nowe technologie informacyjne, ćwiczenia i eksperymenty w laboratorium chemicznym i w pracowni matematycznej, wycieczkę do Astrobazy, warsztaty psychologiczne z zakresu budowania zespołu, motywacji i umiejętności interpersonalnych a w finale – pracę zespołów badawczych nad konkretnym projektem badawczym mającym praktyczne zastosowanie w ochronie środowiska. Program Badawczy wpisuje się w budowanie współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym.

W Programie Badawczym „Młodzi dla Nauki – Nauka dla Środowiska” udział wzięły szkoły średnie z powiatu włocławskiego, aleksandrowskiego i rypińskiego.

Wszystkie zespoły przygotowały w formie filmu projekty badawczy pt. „Rola wodorotlenków i soli w analizie chemicznej”. W dniu 17 grudnia zostały ogłoszone wyniki na najciekawszy projekt badawczy.

Laureaci Programu Badawczego „Młodzi dla Nauki – Nauka dla Środowiska”

I miejsce

Zespół Badawczy z Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Ciechocinku

II miejsce

Zespół Badawczy z Zespołu Szkół Towarzystwa Salezjańskiego „Kolegium Kujawskie” w Aleksandrowie Kujawskim

III miejsce

Zespół Badawczy Liceum Ogólnokształcącego im. Franciszka Becińskiego w Lubrańcu

Wyróżnienia:

Zespół Badawczy z Zespołu Szkół nr 2 im. Unii Europejskie w Rypinie

Zespół Badawczy Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej

Zespół Badawczy z Zespołu Szkół nr 1 im. ks. Czesława Lissowskiego w Rypinie

Wszystkim serdecznie gratulujemy!