Zajęcia w Astrobazie w Dobrzyniu nad Wisłą

W dniach 28 i 29 listopada 2019 roku wszystkie Zespoły Badawcze projektu Program Badawczy „Młodzi dla Nauki – Nauka dla Środowiska” zgodnie z przyjętym harmonogramem wzięły udział w zajęciach astronomicznych w Astrobazie w Dobrzyniu nad Wisłą.

Uczestnicy projektu odwiedzili również mobilne planetarium. Zajęcia prowadzi mgr Łukasz Kołodziejski