Ogłoszenie o naborze na stanowisko Animatora społeczności lokalnej

Rada i Zarząd Fundacji na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” – tegoroczny Operator kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” ogłasza nabór na stanowisko ANIMATORA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ.

Rada i Zarząd Fundacji na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” – tegoroczny Operator kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” ogłasza nabór na stanowisko ANIMATORA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ.

Miejsce pracy: kawiarnia obywatelska „Śródmieście Cafe”, Włocławek, ul. 3 Maja 9

Forma zatrudnienia: umowa o pracę w wymiarze ½ etatu, w okresie od 01.08.2020 r. do 31.12.2020 r.

Wymagania:
• Wykształcenie minimum średnie, preferowane wykształcenie wyższe kierunkowe (tj. pedagogika, praca socjalna, psychologia, socjologia i itp.).
• Mile widziane doświadczenie w działalności animacyjnej, minimum 2 lata.
• Umiejętności interpersonalne.
• Kreatywność
• Operatywność
• Dyspozycyjność (możliwa praca popołudniami oraz w soboty)

Zakres zadań:
• Organizacja i prowadzenie działań środowiskowych o charakterze integracyjnym, kulturalnym i edukacyjnym inspirujących różne grupy do aktywniejszego uczestnictw w lokalnej społeczności.
• Kształtowanie społeczności/wspólnoty poprzez budowanie relacji i więzi społecznych, aktywizacji i mobilizacji społecznej w obszarze rewitalizacyjnym.
• Diagnozowanie potencjału lokalnego środowiska na obszarze rewitalizacyjnym.
• Inicjowanie spotkań, działań i kontaktów pomiędzy podmiotami działającymi na obszarze rewitalizacyjnym.
• Sporządzanie dokumentacji prowadzonych działań.

Wymagane dokumenty:
• List motywacyjny
• CV
• Dokumenty potwierdzające wykształcenie kandydata
• Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów niniejszej rekrutacji.
• Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające wiedzę, umiejętności i kwalifikacje.

Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko animatora społeczności lokalnej” należy kierować na adres: Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia”, pl. Wolności 1, 87-800 Włocławek, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.00, pokój nr 26, II piętro.

Termin złożenia dokumentów: do dnia 24 lipca 2020 r.