Kawiarnia obywatelska „Śródmieście Cafe”

Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” została w 2020 roku Operatorem kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe”. Działanie to wpisuje się w Gminny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018 – 2028. Oferta Kawiarni Obywatelskiej adresowana jest do dzieci, młodzieży, dorosłych, w tym do seniorów – mieszkańców Śródmieścia oraz do pozostałych mieszkańców Włocławka – w zakresie działań budujących integrację społeczną z innymi dzielnicami.


INFORMACJA PODSTAWOWA

Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” została w 2020 roku Operatorem kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe”. Działanie to wpisuje się w Gminny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018 – 2028. Oferta Kawiarni Obywatelskiej adresowana jest do dzieci, młodzieży, dorosłych, w tym do seniorów – mieszkańców Śródmieścia oraz do pozostałych mieszkańców Włocławka – w zakresie działań budujących integrację społeczną z innymi dzielnicami. Celem zadania jest wzmacnianie tożsamości lokalnej, integracji w aspektach społecznych i psychologicznych, integracji międzypokoleniowej. Propozycje realizowane w ramach Kawiarni Obywatelskiej mają przełamywać stereotypy, budować poczucie wartości wśród mieszkańców Śródmieścia, pobudzać aktywność środowiskową, kreować oraz wspierać oddolne inicjatywy a także wspierać liderów środowiskowych.

ZAKŁADANE REZULTATY PROJEKTU

1. Wzrost integracji społecznej i międzypokoleniowej mieszkańców
2. Zwiększenie poczucia własnej wartości, wiary we własne możliwości.
3. Wzmocnienie tożsamości lokalnej.
4. Wzmocnienie postaw proekologicznych.
5. Wzrost świadomości na temat bezpieczeństwa w otaczającej rzeczywistości.
6. Przygotowanie materiałów do publikacji o kulinariach naszego miasta i regionu.
7. Przygotowanie kalendarza miejskiego na 2021 rok.
8. Przygotowanie materiałów o 10 śródmiejskich kamienicach do publikacji.

DZIAŁANIA REALIZOWANE PRZEZ OPERATORA

• przedsięwzięcia rozwijające i wspierające tożsamość lokalną.
• zajęcia wzmacniające integrację społeczną i psychologiczną.
• działania wspierające postawy proekologiczne.
• działania w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa.
• zajęcia tematyczne nawiązujące do kalendarza świąt, rocznic i uroczystości.
• zajęcia rozwijające zainteresowania mieszkańców.
• spotkania i debaty z osobami, których działalność ma istotny wpływ dla naszego miasta, w tym również z osobami, które odnosząc sukces mogą być dobrym wzorem i motywacją do zmiany swojej sytuacji życiowej.
• programy profilaktyczne.

CYKLE:

 • Koncertowo
 • Zakochaj się w Śródmieściu
 • Eko-Śródmieście
 • Bezpieczeństwo
 • Klub Bajkolubka
 • Mieszkam w zabytkowej dzielnicy
 • Przepiśnie, czyli nieoczywiste pasje kulinarne
 • Każda kamienica, to kawał historii
 • Zapomniani bohaterowie Włocławka
 • Mała wielka historia
 • Kalendarz Miejski
 • Świat w oku kamery
 • Poetyckie Cafe
 • Włocławek jest kobietą
 • Śródmiejskie powitanie wakacji
 • Śródmiejska Potańcówka
 • Rowerowe Śródmieście
 • Dzień Otwarty funduszy europejskich
 • Śródmiejskie Andrzejki
 • Zapusty
 • Śródmiejskie wsparcie dla dzieci
 • Wigilia w Śródmieście Cafe

CZAS TRWANIA PROJEKTU

1 luty 2020 roku – 31 grudnia 2020 roku

ADRES

Kawiarnia obywatelska „Śródmieście Cafe”
ul. 3 Maja 9, 87-800 Włocławek
tel.54 414 40 39
e-mail: srodmiesciecafe@wp.pl
Wszystkie działania Operatora kawiarni można śledzić na profilu fejsbukowym Fundacji i kawiarni obywatelskiej