Platforma informatyczna 1 edycji Programu Badawczego dla każdego Zespołu

Każdy zgłoszony Zespół Badawczy posiada indywidualny dostęp do Platformy informatycznej Programu Badawczego. Tam znajdują się m.in. dane zespołu, terminarz warsztatów z chemii, fizyki i matematyki oraz warsztatów psychologicznych.

Na 14 dni przed planowanym warsztatem pojawiają się zadania z fizyki, chemii i matematyki pomocne w przygotowaniu do zajęć. Udostępniliśmy również aplikację umożliwiającą kontakt zespołu z wykładowcą danej dziedziny nauk matematyczno-przyrodniczych. W kolejnym etapie Programu Badawczego zespoły zamieszczać będą nagrane realizacje projektu badawczego.