Podsumowanie Kreatywnych Wakacji

Zakończyły się zajęcia prowadzone w ramach projektu Kreatywne Wakacje współfinansowanego przez Gminę Miasto Włocławek.

W dniu 13 sierpnia w godz. 10.00-13.00 odbędzie się Piknik podsumowujący wakacyjne przedsięwzięcie. Zaplanowano gry sportowe i zabawy plastyczne – oczywiście z nagrodami.