Kreatywne wakacje – Edycja 1 – 2015

KREATYWNE WAKACJE to cykl warsztatów i zajęć o tematyce związanej z kształtowaniem umiejętności komunikacyjnych, poznawczych oraz tzw. sztuk walki pozwalających dzieci i młodzieży na aktywne spędzenie czasu wolnego podczas wakacji. Zajęcia mają charakter interdyscyplinarny, rozwijający wiele umiejętności młodego człowieka. Przeciwdziałają nudzie i destrukcyjnemu spędzaniu czasu wolnego tylko przed ekranem komputera lub/i telewizora. W każdym warsztacie udział bierze grupa składająca się z 15 osób.
Zajęcia organizowane będą w miesiącach wakacyjnych a podsumowaniem efektów będzie Piknik Rodzinny. Podczas Pikniku zaplanowano konkursy z nagrodami dla dzieci i młodzieży. KREATYWNE WAKACJE adresowane są do dzieci w wieku szkoły podstawowej i do młodzieży w wieku gimnazjalnym.


INFORMACJA PODSTAWOWA

Fundacja na Rzecz Rozwoju Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku „Vladislawia” realizowała projekt pn. KREATYWNE WAKACJE, w ramach zadania publicznego pt. Prowadzenie działań profilaktycznych poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym. Zadanie publiczne realizowane jest w ramach powierzenia przez Gminę Miasto Włocławek.

 

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

KREATYWNE WAKACJE to cykl warsztatów i zajęć o tematyce związanej z kształtowaniem umiejętności komunikacyjnych, poznawczych oraz tzw. sztuk walki pozwalających dzieci i młodzieży na aktywne spędzenie czasu wolnego podczas wakacji. Zajęcia miały charakter interdyscyplinarny, rozwijający wiele umiejętności młodego człowieka. Przeciwdziałały nudzie i destrukcyjnemu spędzaniu czasu wolnego tylko przed ekranem komputera lub/i telewizora. W każdym warsztacie udział brała grupa składająca się z 15 osób.
Zajęcia organizowane były w miesiącach wakacyjnych a podsumowaniem efektów stał się Piknik Rodzinny. Podczas Pikniku zaplanowano konkursy z nagrodami dla dzieci i młodzieży. KREATYWNE WAKACJE adresowane są do dzieci w wieku szkoły podstawowej i do młodzieży w wieku gimnazjalnym.

 

ZAKŁADANE REZULTATY PROJEKTU

 1. Zdobycie umiejętności interpersonalnych.
 2. Zdobycie wiedzy na temat świadomego funkcjonowania i radzenia sobie ze stresem.
 3. Poprawa kondycji fizycznej.
 4. Zbudowanie więzi społecznych między uczestnikami.
 5. Wzrost poczucia własnej wartości.
 6. Nauka tolerancji, współpracy i współdziałania.
 7. Zdobycie wiedzy na temat różnorodnych form spędzania wolnego czasu.

 

CZAS TRWANIA PROJEKTU

01 czerwca 2015 roku – 20 września 2015 roku

 

ADRESACI

KREATYWNE WAKACJE adresowane są do dzieci w wieku szkoły podstawowej i do młodzieży w wieku gimnazjalnym.

 

ZAJĘCIA PROWADZONE W RAMACH PROJEKTU

 • Komunikacja interpersonalna – droga ku porozumieniu
 • Jak być asertywnym?
 • Radzenie sobie ze stresem i trudnymi emocjami
 • Porażka z podniesiona głową
 • Ważne instytucje w moim mieście
 • Jestem świadomy swoich praw i obowiązków
 • Dylematy ludzi młodych
 • Zajęcia z Krav Maga

 

KOORDYNATOR PROJEKTU

mgr Ilona Wilińska, e-mail: ilona.wilinska@ksw.wloclawek.pl, tel. 660 722 691