Podsumowanie projektu „Wyjdź z domu, nie siedź na kanapie”

W dniu 18 lutego odbyło się Sportowe Spotkanie Seniorów, które było równocześnie podsumowaniem projektu „Wyjdź z domu, nie siedź na kanapie”.

Projekt realizowany przez Fundację na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej w partnerstwie z Klubem Uczelnianym Akademickiego Związku Sportowego był finansowany z grantu Fundacji ANWIL dla Włocławka w ramach konkursu AKTYWNI 50+. Ponad 50 seniorów skorzystało z zajęć sportowych realizowanych w ramach projektu, a zakupiony sprzęt pozwolił na uatrakcyjnienie zajęć. Wszystkim uczestnikom oraz osobom zaangażowanym w realizację projektu serdecznie dziękujemy.

Zachęcamy do zapoznania się ze zdjęciami zamieszczonymi w Galerii.