Projekt Aktywny Senior – Zdrowy Senior

Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” w 2018 roku realizuje projekt adresowany do włocławskich Seniorów pn. Aktywny Senior – Zdrowy Senior. Aktywność fizyczna warunkiem zdrowia i integracji społecznej, który finansowany jest przez Gminę Miasto Włocławek w ramach zadania publicznego pt. Prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych i wspomagających dla osób niepełnosprawnych oraz seniorów.

Celem Projektu jest aktywizacja społeczna i zdrowotna osób starszych oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu tej grupy wiekowej. W ramach przedsięwzięcia realizowane będą zajęcia na basenie (w tym jacuzzi i sauna) oraz zajęcia sportowo-rekreacyjne. Projekt realizowany jest w okresie od 15 lutego 2018 roku do 15 grudnia 2018 roku.

Więcej o projekcie Aktywny Senior – Zdrowy Senior

MATERIAŁY DO POBRANIA


Galerie powiązane: