Aktywny Senior – Zdrowy Senior

Aktywny Senior – Zdrowy Senior. Aktywność fizyczna warunkiem zdrowia i integracji społecznej to projekt adresowany do włocławskich Seniorów. Jest on finansowany przez Gminę Miasto Włocławek w ramach zadania publicznego pt. Prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych i wspomagających dla osób niepełnosprawnych oraz seniorów.


INFORMACJA PODSTAWOWA

Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” w 2018 roku realizuje projekt adresowany do włocławskich Seniorów pn. Aktywny Senior – Zdrowy Senior. Aktywność fizyczna warunkiem zdrowia i integracji społecznej, który finansowany jest przez Gminę Miasto Włocławek w ramach zadania publicznego pt. Prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych i wspomagających dla osób niepełnosprawnych oraz seniorów. 

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

Celem Projektu jest aktywizacja społeczna i zdrowotna osób starszych oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu tej grupy wiekowej.

 

ZAKŁADANE REZULTATY PROJEKTU

  1. Wzrost świadomości na temat samodzielnego funkcjonowania poprzez aktywne formy wypoczynku.
  2.  Wzrost samokontroli zdrowia.
  3. Rozwój kompetencji społecznych w zakresie komunikowania interpersonalnego.
  4. Poprawa funkcjonowania układu fizjologicznego.
  5. Zmniejszanie codziennego zmęczenia, stopniowanie wysiłku dla celów zdrowotnych.
  6. Wzrost poczucia własnej wartości.
  7. Zwiększenie otwartości, empatii oraz gotowości do zmiany stylu życia na aktywny styl życia.
  8. Wzrost wiedzy na temat wpływu aktywności fizycznej na poprawę kondycji fizycznej i psychicznej człowieka.
  9. Zwiększenie udziału seniorów w działaniach wolontarystycznych.

 

CZAS TRWANIA PROJEKTU

15 lutego 2018 roku – 15 grudnia 2018 roku

ADRESACI

Seniorzy oraz osoby niepełnosprawne.

ZAJĘCIA PROWADZONE W RAMACH PROJEKTU

W ramach przedsięwzięcia realizowane będą zajęcia na basenie (w tym jacuzzi i sauna) oraz zajęcia sportowo-rekreacyjne.

 

MATERIAŁY DO POBRANIA