Projekt Klub Młodzieżowy „Strefa dobrego Słowa. Laboratorium Humanistyki” – rekrutacja do projektu

Humanistyka?! W dobie internetu, smartfonów, Facebooka? Wbrew obiegowym opiniom otaczająca nas cyfrowa rewolucja nie unieważnia dorobku nauk o człowieku i kulturze. Wiedza o mechanizmach językowych czy otaczających nas mediach jest niezbędna i umożliwia wyćwiczenie praktycznych umiejętności, bez których trudno konkurować na współczesnym runku pracy. Przekonają się o tym młodzi uczestnicy wyjątkowego projektu.

 

Źródło: Telewizja Kujawy

Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” rozpoczęła projekt pn. „Strefa dobrego Słowa. Laboratorium Humanistyki”, który realizowany jest w ramach konkursu grantowego ogłoszonego przez LGD Miasto Włocławek a finansowany ze środków Unii Europejskiej. Główną ideą przedsięwzięcia jest z jednej strony przywrócenie należnego miejsca naukom humanistycznym poprzez innowacyjne formy i zakres tematyczny ich prezentacji, z drugiej zaś rozwijanie wśród młodych ludzi wrażliwości, ciekawości świata, krytycznego myślenia, świadomego korzystania z mediów elektronicznych oraz umiejętności społecznych.

Projekt „Strefa dobrego Słowa. Laboratorium Humanistyki” realizowany jest w formule Klubu Młodzieżowego, w którym prowadzone będą zajęcia edukacyjne m. in. z języka polskiego, literatury, filmu, muzyki, interpretacji tekstów kultury, nowych mediów, a także realizowane będzie doradztwo rówieśnicze. Do Klubu zapraszamy dzieci i młodzież, w szczególności tę, którą nie zawsze stać na rozwijanie swoich pasji czy korzystanie z oferty kulturalnej miasta i regionu.

 

Grupa objęta projektem zdobędzie umiejętności poznawcze poprzez aktywne włączenie się w zgłębianie kodu kulturowego (rozumienie świata treści, przekazów oraz idei), w krytyczne i refleksyjne interpretowanie otaczającej rzeczywistości z przekonaniem, iż możliwa jest jej zmiana na lepsze. Poczucie możliwości aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym wsparte zostanie warsztatami psychologicznymi budującymi poczucie własnej wartości, rozwijającymi empatię, uczącymi radzenia sobie w trudnych sytuacjach, a także umiejętności współpracy wspartej udziałem w doradztwie rówieśniczym. Uczestnicy projektu przekonają się, że możliwy jest ich rozwój, doskonalenie i kształcenie, a np. teksty kultury czy zjawiska ze świata mediów elektronicznych mogą nieść za sobą ważne przesłanie i wskazówki, jak radzić sobie z otaczającą rzeczywistością. Uczestnicząc w formule doradztwa rówieśniczego, młodzi ludzie uzyskają również wsparcie w zakresie wiedzy, a także poczucie możliwości współpracy w rozwiązywaniu problemów dotyczących nauki i komunikacji społecznej.
Ponadto zostaną wyposażeni w umiejętności i kompetencje umożliwiające świadome używanie nowoczesnych technologii (m. in. warsztaty pisania tekstów prasowych i internetowych, edycji materiałów foto-wideo, prowadzenie bloga). Poznają kulturowe i psychologiczne podstawy tworzenia i odbierania rozmaitych tekstów kultury, dzięki czemu staną się dojrzalszymi, bardziej świadomymi ludźmi.

Drogi Rodzicu, jeśli chcesz, aby twoje dziecko rozwinęło skrzydła, zainteresowania i wzbogacało pasje, aby dzięki praktycznym zajęciom zdobyło umiejętności kluczowe dla sukcesu w dorosłym życiu, aby nauczyło się odpowiedzialnie kreować swój wizerunek i rozumieć współczesny świat mediów, koniecznie przyjdź z nim na spotkanie rekrutacyjne!

Drogi Uczniu, jeżeli chcesz się dowiedzieć, dlaczego w czasie oglądania horroru włosy stają Ci dęba, dlaczego wszyscy robimy sobie dziś selfie, jeśli chcesz nauczyć się posługiwać klawiaturą, smartfonem, czy aparatem tak, aby w przyszłości dobrze dzięki temu zarabiać, koniecznie przyjdź do nas z mamą lub tatą!

Projekt trwa od 8 kwietnia 2019 roku do 29 lutego 2020 roku.

 

 

Projekt „Strefa dobrego Słowa. Laboratorium Humanistyki”, realizowany jest przez Fundację na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” w ramach LSR na lata 2016-2023 LGD Miasto Włocławek, w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 11. Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Dofinansowanie projektu z EFS wynosi: 49.875,00 zł.

SPOTKANIA INFORMACYJNO-REKRUTACYJNE

  • Pierwsze spotkanie informacyjno-rekrutacyjne odbędzie się w poniedziałek 29 kwietnia 2019 roku o godz. 17.00 w siedzibie Fundacji „Vladislawia”, Collegium Minus KSW, pl. Wolności 1, I piętro (wejście od ul. Przechodniej). Projekt trwa od 8 kwietnia 2019 roku do 29 lutego 2020 roku.
  • Drugie spotkanie informacyjno-rekrutacyjne odbędzie się w czwartek 16 maja 2019 roku o godz. 17.00 w siedzibie Fundacji „Vladislawia”, Collegium Minus KSW, pl. Wolności 1, I piętro (wejście od ul. Przechodniej).
  • Trzecie spotkanie informacyjno-rekrutacyjne odbędzie się w poniedziałek 27 maja 2019 roku o godz. 17.00 w siedzibie Fundacji „Vladislawia”, Collegium Minus KSW, pl. Wolności 1, I piętro (wejście od ul. Przechodniej). SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

TEMATYKA WARSZTATÓW:

I. SIECIOWE EKSPERYMENTY

• Skarbiec czy śmietnik? Internet jako źródło wiedzy i niewiedzy (fake news)
• Dlaczego robimy sobie selfie? Cyfrowy narcyzm
• Bezpieczni w necie? Oblicza cyberprzemocy
• Literatura – poziom 2.0. Fanfiction – nowe praktyki kulturowe cyfrowych tubylców

II. PRACOWNIA DZIENNIKARSKA

• Newsroom i co więcej? Praca redakcji radia i telewizji
• Tnij, sklejaj, opowiadaj. Montaż materiałów audio i wideo
• Świat w mgnieniu przesłony. Kuchnia fotoreportażu
• „By język giętki…”. Sztuka felietonu Jak pisać, by inni chcieli czytać? Warsztaty dziennikarskie i edytorskie

III. MEDIALNE WYBUCHY

• Język na sprzedaż. Mechanizmy reklamy
• Rządzić językiem. Władza i mechanizmy manipulacji społecznej
• Czy rzeczywistość jest ciekawsza od fikcji? Poetyka i psychologia paradokumentów (docuscript)
• Nowy rodzic – nowe dziecko. Who is who w wizerunkach współczesnej rodziny

IV. SUBSTANCJE FILMOWE I MUZYCZNE

• Dlaczego ludzie kochają się bać? Psychologia i antropologia horroru
• Kwiat i korzenie. Utwór muzyczny w kontekście epoki
• Od Heraklesa do Batmana. Herosi w kulturze
• I żyli długo i szczęśliwie? Filmy bez happy endu
• Tak różni – tak podobni. Warsztaty interkulturowości. Miłość i zemsta w filmie i serialu

V. SKŁADNIKI MIĘKKIE

• Jak Cię słyszą, tak Cię piszą. Techniki głośnego czytania
• „Lustereczko, powiedz przecie…”. Sztuka autoprezentacji
• Zajęcia integracyjne
• Coaching rówieśniczy


DOKUMENTY PROJEKTOWE


BIURO PROJEKTU:

Siedziba Fundacji „Vladislawia”, pl. Wolności 1, I piętro, tel. 660 457 526, e-mail: fundacja@ksw.wloclawek.pl